September je zvláštny mesiac. Září - tak krásne slovo v češtine, jediné v ktorom viem správne vysloviť " ř "... :) Mnoho vecí v ňom začína a mnoho plodov dozrieva. Dozrel tiež čas začať novú etapu v „živote“ Signálov.


Už dlhšie spolu s redakciou vnímáme posuny, ktoré v rámci nášho virtuálného priestoru nastávajú. Noví užívatelia pribúdajú len pomaly, pôvodní sa generačne posunuli a zaujímajú ich iné témy, ako pred ôsmymi rokmi. Zároveň narastá skupina mladých žien-matiek, ktoré majú počas materskej dovolenky špecifické potreby a očakávania i vzhľadom k signálom.cz. Na svojom blogu som v poslednom období testovala témy, ktoré by túto skupinu mohli zaujímať a podarilo sa mi objaviť niektoré biele miesta. Z toho vychádzam aj pri návrhu rubrík blogu spoločenstva, ktoré nás – ako verím – budú tešiť a baviť. Tu sú:

Na začiatok ponúknem odpoveď na niekoľko často kladených otázok:

-          Komu je blog určený?

Blog spoločenstva je nielen pre ženy-matky, alebo pre ženy-manželky. Je otvorený všetkým kreatívnym veriacim, alebo hľadajúcim... ženám, ktoré chcú žiť a nasledovať CESTU. Má byť priestorom na publikáciu článkov ženami avšak nielen pre ženy. Veď príjemný domov tvoria ženy nielen samy pre seba, ale aj pre mužov (a prípadne deti) !

-          Nestačia nám osobné blogy užívateliek ?

Iste, každý má mať svoj osobný priestor. Význam tvorby spoločenstva a blogu je spojiť a archivovať témy, ktoré zaujímajú určitú skupinu na jednom mieste. Zároveň garantovať istú úroveň kvality článkov a zabezpečiť frekvenciu publikovania nových príspevkov.

-          Kto bude na blog prispievať?

Pozvaná si práve ty milá čitateľka. Bez tvojho záujmu a príspevkov na blog spoločenstvo nebude fungovať. Význam spoločenstva je práve v zdieľaní a PODIEĽANÍ SA, v spolupráci pri tvorbe.

-         Niektorá z tém ma zaujala. Ako môžem prispieť?

Jednoducho na blog spoločenstva napíšeš článok (skopíruješ vlastný autorský text z wordu) a uložíš ho do ROZEPSANÝCH. Blog bude editovaný a štylisticky upravený. O prípadných vecných úpravách článku budeš informovaná. Následne bude administrátorom zaradený do publikácie, aby nedochádzalo k časovým, alebo tematickým kolíziam článkov. Admin si vyhradzuje právo nepublikovať blog v rozpore s pravidlami Signálov, alebo ak by mohol svojím obsahom pohoršiť verejnosť. 

-         Ako často sa môžem tešiť na nový blog?

Plánovaná frekvencia publikácie je 1x týždenne. Nový článok vyjde vždy v piatok o 17h00. Na rozbehnutie blogu bude tento týždeň vychádzať DENNE editorial ku každej z tém (obsahovo ho budú tvoriť články, ktoré už zverejnené na Signáloch boli a vyvolali záujem a odozvu). Editorial má za úlohu „nastínit“ tému, profilovo obsah jednotlivých rubrík, otvoriť tému, prípadne vyvolať diskusiu k tomu, čo by čitateľov zaujímalo naviac.

-        Prekáža mi slovenčina. Bude celý blog písaný slovensky?

Dúfam, že nie! V tom prípade, by spoločenstvo zaniklo. Navrhla som formu a blog, prisľúbila som ho rozbehnúť, ale verím, že s každým týždňom pribudne česky písaných príspevkov a slovenčina sa objaví len sporadicky. Vzhľadom na moju materskú a pracovnú vyťaženosť to ani inak nie je v mojich silách.

-        Čo si popriať na začiatok?

Aby sme mali z nového spoločenstva a z tvorby radosť. 

PS: Editorial prvej rubriky vyjde už dnes o 17h00.

(c) terre-eau