Jak ohromná je Tvá dobrota

díky níž žasnu nad darem života

Jenž pod má křídla jsi skryl

jehož dny s mými jsi zpečetil.

 

Ať lampou zářivou jsem ve skrytu

Pod níž se maličké schýlí do úkrytu

laskavou náruč kéž pro něj mám

Buď nablízku, když trpělivost postrádám.

 

Ať umím přes bolest upřímně milovat

Nedej mi budoucnosti se strachovat

Potěšit kéž zvládnu přes vlastní trápení

Tomuto dítěti být nezištné lásky skryté znamení   

 

Buď přítomen v každém krůčku

V nemohoucnosti chytni za mne jeho ručku

V radostech všech raduj se s námi

Prosím za sebe i za něj o Tvé požehnání

 

Až přijde čas a jako pták z hnízda vyletí

Prosím, ať se Ti z očí ve světě neztratí.

Tam, kde já nebudu moci u něho být

zasáhni a dej mu v pravou chvíli pochopit...

 

Pochopit že člověk celý život bojuje

Ať už to štěstí nebo oběť je

Pochopit zlomek věčnosti, Božích chvil

Vždyť proto se kdysi v bolestech, ale z lásky, zrovna mně narodil...

 

(c) dzamila 

Zítra se můžete těšit na další editorial. Tentokrát od sanitan.