The lone prayer

Milé ženy, 

užila jsem si to. Po duchovní obnově jsem si konečně připadala tak nějak normálně. Jako že já jsem já. Super bylo i hlídání dětí, kdy můj roční syn měl hlídací tetu jen pro sebe, a trávil čas ve vedlejší místnosti nebo v zahradě, popřípadě se vozil a spal v kočárku. 

Lektorkou duchovní obnovy byla Mgr. Františka Böhmová z Ostravy, žena zářící a krásná ve svém ženství. (Přiznejme si, takové ženy - křesťanky nepotkáváme každý den). Povídala nám o laskavosti, hněvu a mateřství. Témata jsme prožívaly také při mši svaté a pak při odpolední adoraci. Program doplnily netradiční pohádky pro nás, dospělé. A také zpěv a modlitba gesty a tancem. 

Proč to píšu? Chci vás povzbudit k tomu, abyste zkusily naplánovat podobnou akci u vás. Protože na "scénář" naší klobucké duchovní obnovy pro ženy je dobrý ohlas (ze strany lidí pracujících v pastoraci), dovoluji si přidat nepoetické podrobnosti. Zmíněné formě duchovní obnovy začali prý odborníci říkat ambulatní. Ženy toužící po duchovní obnově nemusí jezdit na svatá místa, manžel si nemusí brát dovolenou, aby hlídal děti, nemusí se čekat, až miminka povyrostou.... Duchovní obnova je realizována z velké části Rodinným centrem (obyčejným, civilním) a místní farností. Doba trvání je od pondělí do čtvrtka, od 9h30 do 16 hodin. Ráno v 9 hodin maminky přijdou, předají děti na hlídání a pak má každý svůj program. V poledne následuje mše svatá a po ní společný oběd (prostory na polední jídlo půjčuje fara, oběd se dováží ve várnicích odjinud). Odpolední program je ukončený adorací, pak teprve si maminky definitivně vyzvednou děti. 

Val. Klobouky jsou (asi) specifické město, protože v místním Rodinném centru Kaštánek pracují lidé, kteří jsou věřící a umožní tento typ programu. Tím pádem je zajištěný vhodný prostor a také částečně zdroj lidí na hlídání. "Věhlas" akce je po třech letech tak dobrý, že zájem je i od maminek přespolních, které vůbec nejsou z regionu, ale jezdí tu např. k rodičům manžela. Sehnalo se hlídání pro děti ve věkovém rozpětí 2 měsíce až 10 let. Maminek bylo kolem dvaceti, dětí taky tak. Naštěstí se některé děti hlídaly doma s tatínky, prarodiči a tetami, protože skutečný počet dětí od zmíněného počtu maminek by byl odhadem 50-60. Finanční podíl účastnic pokryl režijní náklady lektorky, pronájem Rodinného centra i plat pro studentky, které byly přizvané kvůli hlídání dětí. Někteří mládežníci a dospěláci pomáhali dobrovolně. 

Těším se na příští rok, máme opět zarezervovanou paní lektorku Františku!