V knihovně jsem se pídila po knížce od Johna Eldredge, Úchvatná. Místo toho se mi ale do rukou dostala tahle napínavá četba. Myslím, že se v ní skrývá klíč k pochopení řady pro nás tak těžko vysvětlitelných mužských reakcí.

 

Na to, že tuto knihu psal muž, mě zaráží, jak dobře má "přečtené" a "zmapované" i naše ženské nejtajnější touhy. Posuďte samy, zde je pár úryvků.

 

Když Bůh stvořil muže, měl něco v úmyslu, a pokud máme vůbec kdy najít sami sebe, musíme přijít na to, co to bylo.

Ve svém srdci nacházím tři touhy, zapsané tak hluboko, že je nemůžu přehlížet, aniž bych ztratil svou duši. Jsou podstatou toho, kým jsem, jaký jsem a čím toužím být.

Srdce každého muže vášnivě touží podstoupit boj, prožít dobrodružství a zachránit krásnou paní.

 

Objevil jsem také tři touhy, které jsou zásadní pro srdce ženy, které se ne tak docela liší od mužových, a přece zůstávají zcela zřetelně ženské.

Ne každá žena touží po boji, ale každá žena touží, aby se někdo bil pro ni. Žena chce víc než jen to, aby si jí někdo všiml; chce, aby ji někdo chtěl. ... Chce, aby o ni někdo usiloval. ... A její dívčí sny o tom, jak ji přijede zachránit rytíř v zářící zbroji, to nejsou jen holčičí nesmysly. Je to samotná podstata ženina srdce a života, o němž ví, že k němu byla stvořena.

Každá žena také touží po dobrodružství, na kterém by se mohla podílet.

A konečně, každá žena touží být krásná a moci tu krásu ukázat. Ne vykouzlit, ale odhalit. ... Vidíš mě? ptá se srdce každé dívky. A uchvacuje tě to, co vidíš?

 

Milé dámy, pokud by se vám do rukou dostala ať už Úchvatná nebo Pozor, srdce muže, v každém případě přeju krásné počtení.