Dostala se mi do rukou nenápadná útlá knížka. Po přečtení prvních pár stran jsem si uvědomila, že se nejedná o jen tak ledajakou knihu, je to poklad. Zkrátka je to jedna z těch knih, v nichž byste si nejradši zvýraznili každou druhou větu, zapsali do paměti a zvláště vtiskli do srdce, abyste si na ně v ten pravý čas vzpomněli. A žili tím.


Pravoslavný metropolita Kallistos Ware v knize Síla Jména představuje čtenářům Ježíšovu modlitbu, která je založena na vzývání Jeho Jména. Ware nám svým přímým, čtivým stylem přibližuje nejen podstatu této modlitby, ale ukazuje také cesty, jak se ji modlit.

Samotná slova modlitby nejsou nijak zvlášť složitá na zapamatování: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou“, přičemž tato forma není neměnná. Můžeme například k „… smiluj se nade mnou“ přidat „hříšným“, obměnit formulaci na „… nad námi“, nebo vyznat Ježíšovo Božství slovy „Synu Boha živého“ (namísto „Synu Boží“). Ačkoli je Ježíšova modlitba tak stručná, její opakování v sobě obsahuje jak chválu a vzývání, tak kajícnost s pokorou.

Podobně jako jsou pestré jednotlivé formulace, i způsob modlitby je velmi individuální. Můžeme ji opakovat v tichu a tmě nevyrušováni žádnými podměty. Ware však vřele doporučuje vzývání Jména i během každodenních činností – což vás, ženy a matky, zajisté osloví. :) „Můžeme toto Jméno vztáhnout na lidi, knihy či květiny, na všechno, s čím se setkáváme, co vidíme nebo na co myslíme,“ shrnuje Naděžda Gorodecká, jak můžeme „vtisknout Boží pečeť celému světu“ (s. 49).

Ware popisuje smysl této modlitby s jasností jemu vlastní: „Prostě se v ní obracíme k Ježíši“ (s. 50). Opakovaným vzývání Jeho Jména se jako by otáčíme na Ježíše, snažíme se soustředit na Něj a otevřít se Mu. Během modlitební snahy se však nemáme násilně snažit zbavit jiných myšlenek, ale zkrátka se jen „nasměrovat“ na Něj: „Nevnímejte vzývání Jména jako modlitbu vyprázdněnou od myšlenek, ale jako modlitbu naplněnou Milovaným“ (s. 30).

Ježíšova modlitba nám svou jednoduchostí a univerzálností můžeme napomoci prožít s Bohem rozmanité životní chvíle. Jak píše Ware, mohla by postupem času prostoupit celý náš život: „Modlitba není totiž v prvé řadě nějaké krátkodobá činnost, jako spíše setrvalý stav. Modlit se znamená „stát před Bohem“, vstoupit s Ním do bezprostředního a osobního vztahu, znamená to být si na všech úrovních své bytosti – od instinktu po intelekt, od podvědomí po nadvědomí – vědom toho, že jsme v Bohu a on je v nás“ (s. 6).

Kallistos Ware: Síla Jména. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2014.