... co rodiče (spolu)stvořili a předali nebo postupně dávají světu, přestože:

... tvoje zázemí nebylo zrovna ideální: preferovali sourozence, tvůj příchod neplánovali, dokonce se o tebe nestarali, rozvedli se, ztratil jsi je (nebo jednoho z nich) velmi brzy...

... málokdy tě pochválili, protože měli obavy, že zpychneš...

... prakticky za vším viděli hřích, protože se báli o spásu své i tvojí duše...

Nedokázali jednat jinak: sami vzešli ze stejného prostředí, procházeli krizí osobní, manželskou...

Nic ale není náhoda:

Musel ses brzy postavit na vlastní nohy...

Intenzivněji se ptát, jaký má tohle všechno smysl a budovat tak svoji vnitřní identitu...

Hledat svoji vlastní cestu...

Naštěstí je tu milující Bůh, který ti neustále posílá do cesty lidi a situace, jež ti pomáhají objevit obdržené hřivny...

Přeji ti, abys vnitřně zakusil(a) vědomí vlastní hodnoty bez ohledu na mínění okolí... na základě darů, které jsi dostal přímo od Boha... i skrze rodiče minimálně v genech...