Nemoc, umírání, smrt… události, se kterými se během života setká každý z nás.


Někdo z Vašich blízkých začíná chřadnout, ubývají mu síly… jeho celkový zdravotní stav se prudce zhoršuje…

Pokud byl po celý život aktivní a činorodý, špatně snáší, že je bezmocný a upoutaný na lůžko. Vše vzdává a ztrácí chuť k životu… Vezměme svého blízkého za ruku a ujistime ho, že je pro nás stále důležitý a máte ho rádi.

Často říká, že už tu dlouho nebude. Starý a těžce nemocný člověk tuší, kdy se blíží konec jeho života. Tyhle předpovědi a úvahy vnímáme jako beznadějné... Nechejme ho, ať nám sdělí všechno, co má na srdci. Chce po sobě vše urovnat a navíc nám dává šanci, abychom se s jeho odchodem postupně vyrovnali a smířili.

Postupující nemoc, ubývání sil je velmi bolestivé i pro nejbližší okolí. Váš blízký se ale chystá domů, zpět do Otcovy náruče. Musí se proto znovu stát bezmocným dítětem, které se neudrží na vlastních nohou, nesrozumitelně žvatlá, miminkem, které je zcela odkázané na druhé.

Nadešel okamžik, kdy péči o svého blízkého sami nezvládáte. Nevyčítejte si, že jste ho museli dát do nemocnice či hospice. Sami byste mu léky na tlumení nesnesitelných bolestí dávat nemohli a běžná domácnost na ošetřování těžce nemocného uzpůsobená také nebývá. Navštěvujte proto svého blízkého co nejčastěji, vnímá Vás, i když je v komatu či dokonce v agonii… Možná budete sami překvapení, že nevidíte před sebou bezmocné tělo, zubožené těžkou nemocí, ale celoživotní přátelství, které Vás spojovalo.

Navštěvujte svého blízkého člena rodiny i v případě, že Vaše vzájemné vztahy nebyly zrovna idylické. Není vyloučené, že se pod jeho drsnou slupkou či za maskou lhostejnosti celý život ukrývalo bázlivé, ustrašené a zraněné dítě, které si nevědělo rady se sebou samým a nyní potřebuje smíření a odpuštění…

Pokud jste se nedostali na návštěvu tak často, jak byste si nyní představovali, nezazlívejte si to. Možná v posledních několika letech do Vašeho života vstoupilo nové a časově náročné zaměstnání, přicházela na svět Vaše vnoučata a vy jste si je zcela přirozeně chtěli naplno užívat už od samotného počátku…

Nevyhýbejte se ani společenství a rozhovorům o Vaší situaci. Třeba se setkáte s někým, kdo má za sebou podobnou zkušenost. Pomůže Vám získat nadhled a odvahu dát Vašemu blízkému tolik potřebné pohlazení a křížek na cestu… Po jeho odchodu ze světa s překvapením zjistíte, že vedle smutku a bolesti nad ztrátou blízkého člověka prožíváte i hluboký pokoj… a plněji zakusíte, že po Kříži následuje Vzkříšení.