... jsou zadaní, faráři nebo na hřbitově! praví jedno úsloví.


Zamilovaný hoch. Vznáší se několik metrů nad zemí, je pozorný, komunikativní, objímá celý svět.
 

Otec rodiny. Žije pro své nejbližší. Je pyšný na svoji ženu i děti. Často o nich mluví, netají se, že by jim snesl modré z nebe.

Pan farář. Kázání má optimistické i realistické, srozumitelné pro všechny. Ve zpovědnici trpělivě naslouchá, s ministranty si zahraje fotbal, s omladinou zazpívá. Na farním dnu, výletě, plese... je příjemný, popovídá s každým farníkem.

(Cc) Yvette T.: I love my father as the stars - he's a bright shining example and a happy twinkling in my heart

Co mají tito pohodáři společné? Jsou šťastní. Mají po svém boku partnerku (dívku, manželku či Církev) se kterou si rozumí a je jim s ní fajn.

Babička, maminka, sestra, teta, sestřenice, dívka, manželka... by jistě potvrdila, že dotyčný je občas náladový, podrážděný, smutný... zkrátka člověk z masa a kostí.

Takže?... Muž či životní cesta šité na míru pro mne čekají. Zatím nedozrál čas k setkání...