...aneb jak se s ní co nejlépe vyrovnat?

Podzim... dušičkové, poněkud depresivní počasí. Možná jste v těchto dnech ztratili někoho blízkého... Co s tím?


 

1) Co nejdříve vykliďte jeho osobní věci, zejména oblečení. Ošacení určitě rádi přijmou na Charitě, v SOS... Je pochopitelné, že si budete chtít ponechat oblíbený hrneček, šperk, fotografii zesnulého...

2) Změňte dispozice nábytku. Vaše obydlí získá jiný vzhled a snadněji tak vplujete do nové etapy vašeho života... Navíc fyzická práce má hodně do sebe a jistě ne náhodou bývá ordinována jako terapeutický prostředek.

3) Každý večer se za zesnulého pomodlete, vyplačte se. Pokud Vám zemřel/a manžel/ka a zůstaly malé děti, vysvětlete jim, že tatínek/maminka, je od nynějška opatruje z nebe... Pak třeba tatínkovi/mamince společně zamávejte, což by dětem mohlo pomoci, aby se snadněji s jeho/jejím odchodem snadněji vyrovnaly... S příbuznými, známými, učiteli ve škole, školce se domluvte, aby se k Vašim dětem pokud možno chovali normálně, žádný přehnaný soucit ani ohledy!

4) Pokud máte i po několika dnech, týdnech, měsících dojem, že smutek je pro Vás nesnesitelný a jeho intenzita nepolevuje, nestyďte se a navštivte psychologa. Nehledejte útěchu v jídle, sladkostech nebo dokonce alkoholu! Problém pouze zatlačí hlouběji do duše, ale nevyřeší je!

5) Nestraňte se společenství. Zapojujte se ve farnosti či sboru. Vyhledávejte kontakt s přáteli, ostatními příbuznými... Choďte na procházky (ať už o samotě nebo s někým dalším). Zároveň nepřestávejte mít na paměti, že ostatní Vás mohou povzbudit, ale situaci odžít, vyrovnat se s ní... můžete - a s pomocí Boží to jistě dokážete - jen vy sami...

Přeji Vám hodně sil do těchto dní...