Když dny sváteční přejdou ve dny obyčejné a všední, ve kterých chybí jiskra krásných začátků…

   … připomeň nám, že si máme projevovat náklonnost drobnými pozornostmi.

Když sundáme masky a naše dobrá nálada se změní ve špatnou…

         … dej nám trpělivost a vzájemnou toleranci.

 

Foto zdroj

Když nemáme tolik času, abychom se mohli věnovat jeden druhému…

         … pomoz nám, Bože, zachovat si lásku.

Když ten druhý nedokáže naplnit naše potřeby, touhy a skrytá přání…

   … doplň, Bože, to, co můj drahý nedokáže naplnit, protože je člověk nedokonalý, stejně jako já.

Když jeden druhého navzájem nechápeme…

   … nauč nás se vzájemně pochopit.

Když narážíme na rozdíly mezi naší identitou, rozdíly mezi mužem a ženou…

         … dej, ať si nezapomínáme na slíbenou úctu.

Když máme jiný názor a názor druhého je pro nás těžko pochopitelný…

   … pomoz nám najít řešení.

Když od druhého očekáváme určité schopnosti, které nemá…

   … jen Ty nám může pomoci přijmout ho takový jaký je… bezvýhradně.

Když přijdou chvíle, kdy jsme se od sebe vzdálili…

         … skrze Tebe jsme spojeni navždy.

Když nemáme náladu a zklameme se navzájem…

   … nauč nás odpouštět si každý den.

Když si připadáme partnerem nepochopeni…

         … Ty nás chápeš.

Když je nám smutno a náš drahý není na blízku…

         … jsi s námi Ty.

Když nám „to ujede“ a my si slovem ublížíme a navzájem se zraníme…

         … uzdrav naše zranění svojí milující láskou.

Když nás partner zklame…

         … dej nám sílu začít znova.

Když toužíme být více milováni…

         … nauč nás více milovat.

Když selžeme ve vzájemné komunikaci a nedokážeme vyslovit své pocity…

         … pomoz nám to vyjádřit.

Když se nepřítel snaží nás vnitřně rozdělit…

         … přijď, Bože, ty a spoj nás ještě silnějším poutem.

 

Foto zdroj

 

Bože, daroval jsi nás jeden druhému, ale jsem žena slabá. Nedokážu naplnit to, co ode mě očekává můj manžel, jsem pro něho ženou nedokonalou, stejně i on je muž chybující. Pomoz nám, přijímat se takoví, jací jsme a bezvýhradně se milovat. Veď naše kroky na naší společné cestě k nebi, ať máme každý den chuť začít znovu budovat naše manželství, poznávat se navzájem, chápat jeden druhého, umenšovat sami sebe, abychom mohli být pro druhého darem. Prosím, ať skrze Tebe naše láska roste a přinese ovoce. Buď vždy mezi námi. Amen