My, kteří jsme byli vedeni od mládí k životu podle Desatera a byli jsme zvyklí se zpovídat, tak jsme se většinou báli odporovat rodičům i tehdy, když neměli pravdu.


Čtvrté přikázání bývá často překrucováno a vykládáno tak, že díte musí být i v dospělém věku poslušné svých rodičů. S jednou svojí přítelkyní - vrstevnicí máme podobnou zkušenost. Teprve při psychoterapii jsme si dovolily připustit, že ne všechno v našich rodinách bylo v pořádku, že i naši rodiče jsou či byli chybujícími hříšníky. Ano, milovali nás tak, jak toho byli schopni, to ale neznamená, že neudělali nějakou botu, že v některých oblastech nebyli až příliš přísní, že jim někdy neujely nervy. Pokud oni sami prožili nějaké trauma nebo i v dospělosti měli oblast, kde neproběhlo uzdravení, nemohli nás vychovávat zdravě.

V katolických rodinách zvláště v oblasti sexu panovalo často tabu. A také se nediskutovalo o chození do kostela a v některých rodinách se nepřipouštěla diskuse tam, kde by se naopak mělo hodně povídat a věci rozebírat. Také role můžu a žen byla často přesně vymezená a běda, když člověk nezapadal.

(Cc) Jon Pinder: Tension

Svoje rodiče mám velmi ráda a jsem jim za mnohé vděčná. Zároveň se mi ale nesmírně ulevilo, když jsem mohla některé skutečnosti poznat, pojmenovat, když jsem se mohla konečně rozzlobit. Ulevilo se mi, když jsem si uvědomila, kolik jsem sama sobě přidělala trápení tím, že jsem se srovnávala s maminkou, která byla tichou introvertkou a chtěla být jako ona, ačkolik jsem od přirody vášnivou extreovertkou plnou emocí a života. Jak jsem jen těžko hledala lásku sama k sobě, své místo v životě, v církvi, své smíření se svoji sexualitou, s emocemi, s náladami, se vzlety a pády. Jak dodnes rozmotávám svoje psychické problémy, které svouvisejí i s pocity viny, s nepřijetím vlastní sexuality, s přílišným posuzováním druhých......

Jak jsem šťastná, že jsem si mohla zvolit spolu s manželem náš životní styl, odlišný od způsobu života mých i jeho rodičů. Konečně vím, že úcta k rodičům neznamená napodobování, že být dobrou hospodyňkou není všechno, že být dobrou křesťankou nemusí znamenat chodit denně do kostela. Ctít otce i matku možná právě znamená přijmout své rodiče v jejich křehkosti a hříšnosti, umět jim odpustit, vážit si jich i přes jejich nedostatky, ale nebát se je vidět a pojmenovat. Nebát se být sám sebou a takovým, jakým mě chtěl mít Bůh.