Častokrát v životě se stane, že něco myslíme dobře, ale druhý to pochopí zle, nebo jinak než jsme mysleli. 

A hned je oheň na střeše. 

Je to ale naprosto normální, přirozené a lidské. Každý jsme vyšli z jiného prostředí, rodin...

Nedorozumění byla, jsou a budou. Tomu se nevyhneme. Můžeme se ale vyhnout tomu, jak takové situace řešit. 

Člověk nemusí být hned křestan, katolík... ale přesto může žít podle evangelia. Setkávám se s tím hodně často, že mnozí lidé, kteří třeba "věřící" nejsou, mají zákon Boží v srdci mnohem více, než Ti, kteří se prezentují tak, že jsou věřící, ale slovo Boží neznají.

Mrzí mě, co se teď na Signálech stalo. Takové situace jsou ale i v rodinách, v jakýchkoliv vztazích. Věřím ale, že slova, která jsou napsaná v názvu článku si můžeme každý vzít k srdci a taky je žít.

Srdce je místo, ze kterého vše vychází. Je potřeba se podívat na dno našich srdcí a pokud tam najdeme něco, co se nám třeba nelíbí, tak se toho nebát, a ukázat to Bohu, aby mohl jednat.

Není potřeba se bát.

Plnost života, kterou nám Bůh nabízí můžeme nacházet a zažívat už tady na zemi.

Tak tedy:"Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh." Kéž i toto platí o našem společenství, našich rodinách, vztazích.