Na úvod citát: "Lidské hříšnosti věnujeme přespříliš velký prostor a možná se jí až příliš trápíme, namísto abychom mysleli na následování Krista. Nejde tedy možná ani tak o to, abychom se zbavili svých hříchů, ale abychom následovali Krista, a to jsou dvě dosti rozdílné věci." Marek Orko Vácha

Popeleční středa 10.2. - "Roztrhněte svá srdce a ne pouze šaty." Iz - Co je v mém srdci, co jsem Ježíši neodevzdal? Kam jsem ho ještě nepustil a nepozval?"

čt 11.2. - seženu si knížku Půst od Anselma Grüna

pá 12.2. - v prvním postním týdnu se zaměřím na svoji modlitbu. Je moje modlitba opravdu setkáním s živým Bohem? Alespoň v době postní si vyhradím 15 minut času ráno, odpoledne či večer podle mé nátury k modlitbě.

so 13.2. - můj 1. pravidelní modlitební čas - Iz 58, 9 - 13 - zkusím se tímto slovem sytit

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. neděle postní 14.2. - uvědomím si, že i když je doba postní, Kristus vítězí nad smrtí a utrpením

po 15.2. - pomodlím se desátek růžence - který se pro nás krví potil

út 16.2. - budu rozjímat nad Kristovým probodeným srdcem

st 17.2. - Jaké jsou moje rány? Co mě trápí z dětství? Co mě trápí ve vztazích? Odevzdám to Pánu. "Jeho ranami jste uzdraveni."

čt 18.2. - Mt 7, 7 - 12 - poprosím za obrácení nevěřících členů mé rodiny

pá 19.2. - pomodlím se křížovou cestu

so 20.2. - Mt 5, 43 - 48 - pomodlím se za lidi, které nedokážu milovat, za lidi nepříjemné

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.neděle postní 21.2. - neděle nejsou postními dny, poděkuju za svého partnera, za přátele

Tento týden se zaměřím na půst.

po 22.2. - netrávím moho času na FB, na Signálech, nebrouzdám na internetu? Je skutečně Kristus Pánem mého života?

út 23.2. - přečtu si kus z knížky o postu od Grüna. Je můj půst pravdivý? Co mě od Boha nejvíc odvádí? Na čem jsem závislý?

st 24.2. - odepřu si sladkosti a kafe, 20 Kč dám stranou

čt 25.2. - Jer 17, 5 - 10 - Nežiju v nějakém nezdravém vztahu?

pá 26.2. - budu se postit o chlebě a vodě (případně jinak dle možností) - 100 Kč dám stranou

so 27.2. - najdu si na internetu zpovědní zrcadlo podle manželského slibu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.neděle postní 28.2. - uvařím k obědu něco rychlého a půjdeme společně na procházku

Tento týden zaměřím na skutky milosrdenství.

po 29.2. - využívám dobře dary, které mi Pán dal? Komu bych dnes mohla udělat radost?

út 1.3. - zatelefonuji rodičům, (babičce)

st 2.3. - proberu s manželem, kolik peněz můžeme dát jako postní dar a kam ho pošleme

čt 3.3. - vysvětlím dětem, co je to postní doba a proč ji prožíváme

pá 4.3. - vypravím se do kostela a ke svátosti smíření

so 5.3. - budu rozjímat Oz 6, 1-6

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.neděle postní 6.3. - spása se blíží, budu se radovat

po 7.3. - budu rozjímat o 1. zastavení Křížové cesty - Ježíš odsouzen na smrt. Není někdo, koho já sám posuzuju či odsuzuju?

út 8.3. - budu rozjímat o 2. zastavení - Ježíš přijímá kříž. Co ve svém životě nechci přijmout? Nad čím se rozčiluju? Je něco, co bych spíš měl vydržet a ne chtít měnit?

st 9.3. - Budu rozjímat o 3.zastavení - Ježíš padá pod křížem poprvé - "Pane, rozčilují mě mé hříchy, které se pořád opakují. Dej mi zakusit, že mě miluješ, i když hřeším."

čt 10.3. - Budu rozjímat o 4.zastavení - Ježíš potkává svou matku. Koho mi, Pane, posíláš do cesty, abych mu byl oporou? Dělám to?

pá 11.3. - Budu rozjímat o kříži jako o znamení spásy a záchrany. Nebudu jíst maso a sladkosti.

so 12.3. - Budu rozjímat o Šimonovi a Veronice.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. neděle postní 13.3. - Přečtu si pozorně Katolický týdeník.

Tento týden se zaměřím na vztahy.

po 14.3. - Jaký je můj vztah k sobě? Mám se rád takový, jaký jsem? Uvědomuju si, že Kristus zemřel za mě osobně?

út 15.3. - Co můžu zlepšit na vztahu k manželovi? Chválím ho? Cením si ho?

st 16.3. - Pomodlím se desátek - který byl pro nás bičován. Navštěvuji své blízké, když jsou nemocní? Mám trpělivost se svými starými rodiči a prarodiči?

čt 17.3. - Jak bojuju se svou netrpělivostí vůči dětem? Pomodlím se desátek - který byl pro nás trním korunován.

pá 18.3. - Vezmu si obrázkovou Bibli a povyprávím o Ježíšově utrpení dětem.

so 19.3. - Jaký mám vztah ke svému knězi ve farnosti? Modlím se za něj?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Květná neděle 20.3. - Je Ježíš skutečně Králem mého života?

Pondělí Svatého týdne 21.3. - Iz 42, 1-7

Úterý Svatého týdne 22.3. - Iz 49, 1-6

Středa Svatého týdne 23.3. - Iz 50, 4 - 9a

Zelený čtvrtek 24.3. - dle možnosti se zúčastním obřadů, doma umyjeme nohy jeden druhému

Velký pátek 25.3. - uvědomím si , že hlad má být výrazem touhy po naplnění duše Kristem

Bílá sobota 26.3. - pokusím se ztišit a jít na adoraci

Boží hod velikonoční 27.3. - Christos voskres! Aleluja.