Jsem katolička od malička. Za dar víry jsem opravdu vděčná. Ale jsou některá úskalí těch „echt katolických“ rodin. Nedávno jsem si o tom povídala s kamarádkou. A jiná přítelkyně má zkušenost dosti podobnou. Moje blízká kamarádka měla tatínka kostelníkem. Ve farnosti ho všichni obdivovali, ale doma mamince nepomohl a ona byla na šest dětí sama.


Chtěla bych zdůraznit, že spousta věcí, událostí, postupů byla ve výchově skvělých a správných, ale byly také oblasti, kde jsme zažívali nepochopení, zranění, z některých se mohla vyvinout i traumata. Trvalo mi strašně dlouho, než jsem objevila, proč jsem trpěla depresemi, kde jsou kořeny mých problémů.

Co bývá v katolických rodinách časté, je přehnaná přísnost. Tak to prostě je a o tom se nediskutuje. Dítě se bojí svěřit s některými svými pochybnostmi. Vezměte si, že je tatínek trvalý jáhen, maminka katechetka. Nebo tatínek varhaník a maminka pracuje v charitě. Do kostela se nechodí jen v neděli, ale každý pátek, a když to jde, tak i jiné dny. Zbožnější byl ten, kdo o prvních pátcích zůstával ještě na litanie. Když jsme byly malé, občas jsme slyšeli, že nemáme zlobit, protože to Pán Bůh vidí.

Nesměly jsme nosit krátké sukně, nikdy nás nikdo nepochválil, že nám to sluší. A tak naše sexualita byla buď nerozvinutá anebo jako u mě přebujelá. A já nedokázala přijmout sama sebe. Kolik mladých lidí v době dospívání masturbuje a strašně se za to stydí. Buď přestane chodit ke zpovědi úplně, nebo prožívá stálé trauma. Vášnivější líbání před svatbou už bylo také hříchem.

Všichni byli pořád posuzování pohledem katolíka – ta nosí moc krátkou sukni, ti spolu žijí před svatbou, ta už nechodí do kostela atd. apod.

Co ale bylo podle mě nejhorší? Ztrácel se prostor pro diskusi. Bála jsem se něco zpochybnit, říct svůj názor. A pak vlastně člověk prožíval vnitřní schizofrenii. První psychickou ataku jsem měla ve 14 letech, kdy jsem měla odejít na internát. Dnes to konečně umím pojmenovat. Šíleně jsem se bála hříchu – že se zkazím, budu chlastat, kouřit, spát s kluky, a rodiče mě tudíž nebudou mít rádi. Nic z toho jsem nedělala, ale byla jsem pro spolužačky „nestravitelná“ a stála opodál. A to je pro čtrnáctiletého člověk strašně těžké přijmout.

Dospěla jsem v docela schopnou ženu díky působení salesiánů a díky společenství věřících vrstevníků. A pevně doufám, že v dnešních katolických rodinách už budou děti v určitém věku přijímáni jako partneři, kteří se nebudou bát klást otázky nebo i nesouhlasit.