Jedna recenzentka po vydání Papiňáku napsala, že nejsilnější jsem v psaní humorných fejetonů, tož by to nějaký takový chtělo.


 

Toto pojednání nebude o letadlech ani o válce. Bude o jistém typu žen. Ještě v době totality jsme s naším společenstvím mladých jezdili na jednu faru. A tam se nám dostalo řádného poučení o tom, kdo to stíhačky jsou.

Katoličtí kněží jsou "zvláštním živočišným druhem". Žijí v celibátu, tedy bez manželky. Často jsou to muži, kteří se více či méně povedeně snaží o svatost, o dokonalost, pracují na sobě a projevují lásku k bližnímu. A tak se jim snadno stane, že se kolem nich vytvoří houf stíhaček - tedy žen, které o ně pečují, které je vyhledávají za různými bohulibými účely. "Co chudák náš opuštěný pan farář, nemá ani kdo by mu podal šálek čaje." Stíhačky bývají většinou dobrými dušemi a jejich úmysly nebývají zlé. Tu najde pan farář za dveřmi upečenou buchtu, tu dostane pozvání na oběd. Dobrá stíhačka nikdy nechybí při úklidu kostela a pokud si všimne špinavých oken na faře, druhý den přispěchá s hadrem a kbelíkem. U mladých stíhaček je nebezpečí, že se do kněze zamilují, seniorky si z nich udělají syny, kterým budou možná nevědomky zasahovat do života.     

Kněží přitahují ženy už tím, že jsou jiní. A jak prohlásil jeden můj známý kněz: "Teprve když se kněz ožení, zjistí ona žena, že je to úplně normální chlap, kterému smrdí ponožky." A opět jiný můj kamarád kněz se pousmál nad tím, že on se nikdy neožení, protože u něj ve farnosti na sebe stíhačky žárlí a pečlivě střeží jedna druhou. No, hlavně že si Anna s Marií nevyškrábou oči.

Možná je v katolických kostelích více žen právě proto, že mše slouží muž. Kdo ví, zda by se i zpovědní praxe nezměnila, kdyby místo osob mužského pohlaví nezpovídaly pohledné blondýnky!

Ženy bývají rafinované a pod zástěrkou dobra dokážou knězi pěkně zamotat hlavu a někdy i uloupit srdce. Jindy si ho zase chtějí předělávat k obrazu svému a obstojí opravdu jen silné osobnosti. Ono vůbec není jednoduché projevovat lásku k bližnímu v praxi zvláště ke stíhačkám. Ale já se oněm ženám nevysmívám. Sama hledám, jak býti dobrou kamarádkou a sestrou v Kristu a ne protivnou "nohsledkou". Co ale v takovém případě určitě zabírá, je vlídný humor.:-)