"O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně,..." Ž 89


 

Jelikož tuto neděli bude Slavnost Božího milosrdenství, tak se chci s Vámi podělit o svojí nynější zkušenosti a radosti s Božím milosrdenstvím. Už od mala jsem vídávala obraz, který je tu výše - obraz s Ježíšem, kterému ze srdce tryskají dva paprsky. Visel u nás doma. Musím se bohužel přiznat, že jsem nikdy nějak po historii tohoto obrazu nějak moc nepátrala. A to jsme kdysi navštívili Slavkovice-poutní místo kostela B. Milosrdenství. Letos je rok Milosrdenství, a musím říct, že si mě milosrdenství hledá samo. Ne náhodou, to je jasné, si mě zhruba před dvěma měsíci našla kniha Deníček od sv. Faustyny, přijde mi, že všecko do všeho zapadá... Zrovna, když jsem dočítala knihu od Terezie z Lisieux, v Deníčku Faustyna psala o Terezii. To už není náhoda.

Chci vám tedy přiblížit historii tohoto obrazu. Pro ty, kdo jako já, až doteď tak nějak netušíte..

Sv. Faustyna měla zjevení Pána Ježíše, promlouval k ní. Skrze ní chtěl, aby se šířila úcta k jeho milosrdenství. Chtěl, aby byl namalován tento obraz, aby se Jeho milosrdenství šířilo mezi lidmi. Je to obraz vzkříšeného Ježíše ve večeřadle. Na rukou a nohou má vidět jizvy. Ježíš chtěl, aby na obraze bylo napsáno - Ježíši, důvěřuji Ti.

Ježíš si přál, aby byl slaven svátek Božího milosrdenství první neděli po Neděli Vzkříšení. A to bude právě tato neděle.

A teď už k tomu obrazu..

Viz Písmo-Jan 19, 17-18 33-37, Jan 20,19-29

"Světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje. Červený paprsek představuje krev, která je životem duší. Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu. Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající srdce bylo na kříži otevřeno kopím. Tyto paprsky chrání duše před hněvem mého Otce. Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu, neboť ho nezasáhne Boží spravedlivá ruka. Mé srdce se raduje z tohoto titulu milosrdenství. Je největší Boží vlastností. Všechna díla mých rukou jsou korunována milosrdenstvím."

Jsem teď zhruba v půlce Faustynina Deníčku.. a musím říct, že nepřestávám žasnout.. Jak je Bůh dobrý a milosrdný.. A co teprve v nebi?

„Kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.“
Ježíš slibuje všem, kdo budou slavit tento svátek tak, jak si to přeje, výjimečné milosti. Přísliby ukazují význam tohoto svátku:
„Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.“
To znamená, že tato duše znovu dostává zpět křestní nevinnost. „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“

Abychom mohli přijmout tyto nabízené milosti, musí věřící vkládat celou svou důvěru do Božího milosrdenství, přijmout svátost smíření jako přípravu na Velikonoce a o svátku Božího milosrdenství přijmout svaté přijímání. Podle Ježíšových slov se ale také musí snažit být milosrdným:

„Milosrdenství svým bližním můžeš projevovat trojím způsobem:
SKUTKEM, SLOVEM A MODLITBOU.
V těchto třech stupních je obsažena plnost milosrdenství a je nezvratným důkazem lásky ke mně. Takto duše oslavuje a ctí mé milosrdenství. Ano, první neděle po Velikonocích je svátkem Milosrdenství, ale musí zde být i skutek … neboť ani ta nejpevnější víra není bez skutků nic platná.“

"O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně,..." Ž 89

PS.: Obraz Božího milosrdenství se k dostal i nám domů, skrze moji maminku, která nám ho před pár dny zničehonic dala:). Tak Vám všem přeji pěknou slavnost a načerpejte všechny možné milosti z této krásné slavnosti...