Berte to prosím jen jako inspiraci, hodně nad těmito věcmi teď přemýšlím.. zase je to hodně inspirované sv. Terezií a sv. Faustynou)


- Sloužím? (Ježíš - umýval nohy učedníkům)

- Snažím se dělat vše s velkou láskou? I maličkosti? Na 100%? Vše chystat pořádně, třeba jako pro sv. rodinu

- Vidět ve všech Ježíše - Dali jste mi napít.. (dítě Ježíš, nemocný Ježíš, trpící)

- Naslouchám empaticky? Mlčím jazykem?

- Usmívat se, být radostná! (i když to tak necítím)

- Dívám se pozitivně? Šířím nebe na zemi?

- Povzbuzuju, naslouchám, přijímám ostatní takové jací jsou?

- Každou větu prosít přes tři síta ... Je to, co chci říct pravdivé, užitečné a dobré? (když mluvím o druhém, apod.)

- Přijímám Boží vůli (to, co se mi děje) s úsměvem?

- Chci to, co chce Bůh?

- Beru, že všecko je milost? (kdo nevyužívá malých milostí, nedostane velké)

- Vše z lásky obětovat Bohu (i ty nejmenší věci - například to, do čeho se mi nechce, apod.)

- Odříkání malých věcí - z lásky a pro radost Bohu, za duše)

- Miluji bližního jako sebe samou? (jsme rozdílní - využít těch rozdílů - každý má jiný úhel pohledu - respektovat to)

- Jsem připravená DNES zemřít? (pomíjivost krásy, života zde na zemi - uvědomila jsem si to na pohřbu)

- Lituju hříchů dokonale?

- Těším se do nebe?

- Vím, kde je můj pravý domov? (Život tu na zemi je opravdu krátký.)

- Hledejte nejprve Boží království a všecko ostatní vám bude přidáno.

- Okuste a vizte, jak sladký a dobrý je Pán. A milosrdný!!

- Žiji z Eucharistie? (uvědomuji si její hodnotu?)

- Jsem milosrdná, pokorná a tichá srdcem?

- Snažím se o čistotu srdce?

- Tvořím láskyplný domov?

- Vesmír je obří, my jsme nic - podívej se na hvězdy

- Vylévat drahou mast na Ježíšovy nohy (Jan 12)

- Sytím se Písmem? Slovem, které jsou sladší jak med? (Ž 199)

- Když mi Bůh dává do srdce touhy, chce je také naplnit...

- Moje duše je snoubenkou samotného Boha. Jak se chystám na svatbu? Mám olej? (Mt 25) Jsem připravená? Může to být kdykoli…