Čas člověka, když se s ním dobře hospodaří, je jako obdělané pole.

D. Hume


V poslední době se trochu psalo a debatovalo o time managementu matky. Možná na tomto místě čekáte nějaké osvědčené rady ze života, tipy a podobně. Zklamu vás, protože žádné osobní rady nemám. Jakožto trapná intelektuálka s výraznými sklony k chaotismu nevykazuji reprezentativní chování, ale...mám ráda knihy! A ta moje o time managementu je velmi užitečná. Koupila jsem si ji před osmi lety, v období neurovnaném, kdy jsem vlála mezi počítačem (práce na bakalářce) a zaměstnáním v neziskovce, které jsem podala prst a málem mě celou sežrala. 

Možná pro vás bude zajímavé, že autorka Dita Zandl psala knihu s malinkou dcerou. Důraz na kvalitní čas pro rodinu se v ní objevuje jako červená nit. Zviditelnění potřeby hlubokých, naplňujících vztahů a jejich neustálé pěstování (rodina + okruh přátel) je to, co se mi na knize nejvíc líbí. 

Tak tedy: kniha se jmenuje Life management (Grada, 2006) a problém hospodaření s vlastním časem a životem rozděluje do pěti podoblastí. Věnuje se energii, prostoru, času, vztahům a cílům. 

První oblast je zaměřená na energii, tělesnou a psychickou. Pro mě osobně bylo důležitým poznatkem to, jak velmi mnoho přináší věnovat trochu svého času tělesné kondici, kvalitnímu stravování a strategickému odpočinku. Je nespravedlivé, že zrovna tuhle zásadní oblast rodiče s malými dětmi těžko naplňují kvůli dlouhodobému nedostatku spánku a času na regeneraci. Na tomto místě bych chtěla vyzdvihnout Bětčin článek Snídaně šampiónů, který mě vlastně povzbudil k přípravě tohoto textu. V oblasti energie se pořád učím nové věci sama o sobě a právě chybějící kvalitní snídaně a odbyté polední jídlo pro mě byly hlavním důvodem k přibývání na váze, špatné náladě a mizerné výkonnosti během dne. 

Druhá oblast je zaměřená na prostor. Začíná nadpisem "Vykliďte si prostor kolem sebe" a přináší mnoho dobrých rad a pomůcek pro organizaci domácnosti a prostředí v práci. Je až zarážející, kolik uspokojení může přinést kvalitní uspořádání životního prostoru, tak proč toho nevyužít? Kapitoly knihy plynule přecházejí do třetí oblasti času, ve které bych vyzdvihla vyklizení hlavy, čili používání diáře a dalších pomůcek, které pomáhají srovnat myšlenky a strategicky plánovat. 

(Další zlepšováky pro oblast prostoru a času můžete přidat podle chuti, třeba do komentářů. Já například hledám inspiraci na webu Terapie domova.)

Vztahová oblast vyzývá k péči o ty nejdůležitější vztahy - doporučuje si zavést jako rituál pravidelné schůzky s životním partnerem. Ten je totiž při nedostatku času zanedbávaný jako první!

Když se dívám do knihy, tak už je těžce neaktuální, protože se v ní vůbec neobjevuje potenciál sociálních sítí (pozn.: rok vydání je 2006). Můžou být velmi přínosné při udržování vazeb s dobrými přáteli a rodinou, kteří jsou fyzicky vzdálení. Ale osobní kontakt, ten samozřejmě nic nenahradí. Napadá mě, že právě pro hospodaření s časem a efektivitu práce jsou sociální sítě mor, který přináší mnoho problémů a opravdu jen trošku pozitiv. (Tohle se samozřejmě týká jejich používání v čase vyhrazeném k práci.) Pořád platí, že internet je dobrý sluha, ale zlý pán. 

V poslední kapitole se autorka ptá na cíle. Protože kdo neví, kam chce dojít, může dojít tam, kam vůbec nechtěl. Opět připojuje užitečné pomůcky k práci na sobě. 

Moc se mi líbí, jak tady holky - zaneprázděné maminky -  v diskuzích psaly, že do každého dne se bezpodmínečně musí vlézt osobní modlitba, jinak ten den nestojí za nic. Tato mnohokrát potvrzovaná zkušenost by se měla tesat do kamene. Pro mě opět podnět k zamyšlení se nad vlastní leností. A kam vlastně modlitbu zařadit? Patří do chlívečku energie, prostor, čas, vztahy nebo cíle? Myslím, že úplně do všech.