Chtěla bych Vám představit knížku - Růst v modlitbě / Cesta obrácení od Hanse Buoba. Dostala jsem ji před 7 lety ke svátosti biřmování. Stydím se, ale četla jsem ji až teď. Je v ní tolik moudrosti. Jsou to sepsané přednášky otce pallottina. Podělím se s vámi o moje zápisky.


Otec popisuje jak přistupovat k modlitbě – Nejprve v úctě stanout před Bohem – klanění, chvála - Uvědomění si, že On je Svatý, Svatý, Svatý. Pak je důležitá soustředěnost, důvěra, vytrvalost, odevzdanost - totální odevzdání do Boží vůle.

  • TŘI STUPNĚ

O tom, že existují tři stupně modliteb (dá se přeskakovat z jedné do další, vlastně pronikat hlouběji)

Ústní modlitba

Rozjímavá - používáme rozum

Afektivní - citová modlitba (slzy, radost, pocity)

A kontemplativní - kdy nestačí slova.. (kdy mám pocit, že nejsem schopný se ani modlit, nic necítím, je to čirá víra.. zůstávám před Bohem v tichu… v odevzdanosti, i přes roztržitosti, nudu) Pane, klaním se Ti, jsi ve mně, dívám se na Tebe a Ty se díváš na mne… modlí se ve mně Duch Svatý (Ř 8,26).

  • PRAVDIVOST

Další důležitá podmínka je - být před Bohem pravdivý, nikdy si na nic nehrát. Když cítím vyprahlost - "Pane, když dnes chceš být ode mne milován takto, tak Tě dnes ve své vyprahlosti tak miluji a klaním se Tvé svaté vůli. Usmívat se u toho.

Smutek, že nemám v Bohu zálibu je egoismus.

  • NUDA PŘI MODLITBĚ

sv. Jana Františka de Chantal - "C´est bien charmant!" - "Je tak okouzlující, nudit se u milovaného."

Když přijde nuda a začne být dlouhá chvíle. Řekneme si třeba – nemá smysl modlit se dál. Bůh teď ode mě nic nepotřebuje, žádá jen, abych já tuto nemohoucnost před Ním vydržel, abych tuto ubohost před Ním přijal. Jsem zde, abych Boha uctíval, a ne abych Ho bavil. Nejsem zde také abych se obveseloval. Jsem zde, abych Jemu, který mi daruje celou věčnost, daroval svůj čas. Víc nemám co dát. Ale toto mu daruji a sice jen Jemu. On mě potom promění, a dá radost a pokoj, který nám svět nemůže vzít.

  • NEMODLIT SE RYCHLE

Nikdy se nemodlit rychle (abychom měli „odmodleno“). Pokud se modlím naučenou modlitbu - něco mě tam třeba osloví - zůstat u té věci - ne odhrkat zbytek… následovat vedení Ducha svatého. Sv. Alžběta se modlitbu „Otče náš" modlila půl hodiny.

Bůh chce, abychom ho milovali ve své slabosti - jinak by to pro nás mohlo být nebezpečené - zpyšněli bychom.

  • CÍL KONTEMPLACE

Cíl kontemplativní modlitby - milovat - ne poznávat.

Rozjímáním víc milovat.

Poznání činí domýšlivým, ale láska buduje. - sv. Pavel 

Rozjímání - je to jako když zalívám zahradu - Kontemplace - zahrada se zalévá sama-pramen-nenamáhám se. Je to milost.

Opravdově přijmout Boží plán s mým životem, ač jej sám neznám a vůbec ho znát nechci, stačí že ho zná Bůh bezedné lásky.

Paul de Claudel: "Žena je příslibem, který sama nikdy nemůže naplnit. A to je její milost. Je manželovi příslibem nebe na zemi a když se s ní ožení, vidí, že mu nikdy nemůže nebe na zemi dát. To je její milost, že je příslibem něčeho, co nemůže naplnit, že je ukazatelem cesty k Tomu, který všechno naplňuje..."