Zápisky po přečtení knihy Růst v modlitbě / Cesta obrácení od Hanse Buoba.


  •  První, druhé, třetí obrácení v živote...

Po "prvním obrácení" jsme plní naší sebelásky. Pořád jen já, já, já přece chci jen to, co dělá Ježíši radost. A přitom je zde opět slyšet to "já chci“. Mistr Eckhrat říká - Opravdové obrácení spočívá v tom, že již sami nechceme vůbec nic.“ V naší vlastní vůli vězí mnoho umíněnosti. Já chci přitom něčeho dosáhnout. Já chci mít duchovní úspěch. Já chci mít jistotu na své cestě, bojím se, aby nebyla zbytečná. Nechci však riskovat odevzdávání se od minuty k minutě. Hledám mnohonásobné zajištění, hledám něco pro sebe.

Druhé obrácení - ode mě směrem k Bohu, ve smyslu Mariina "fiat"Ano, božímu plánu se mnou a mým životem.

Sv. Jan od Kříže: Vy sice prosíte Boha - Milý Bože, učiň mě svatým. A když to On začne činit, pak se proti jeho nástrojům bráníte. Těmi nástroji, kterými nás Bůh posvěcuje jsou naši nejbližší lidi. Často se bráníme - takhle ne... dobře si všimněme - v našem okolí neexistuje nic, čeho by Bůh nepoužíval k odhalení míst, kde jsme ještě nevykoupení, kde ještě potřebujeme uzdravení...

(c)Ian McDowall: donkey

  • Uvaž osla!

Když se pouštíme do modlitby, uvažme pevně našeho bratra osla. Jinak brzy zmizí. Jestliže procházíme touto vyprahlostí a pustíme se do modlitby, brzy zjistíme, že nás to po pěti minutách žene od modlitby pryč. Stále nás pronásledují myšlenky, že to je stejně zcela neplodné, takto se tu mořit, že stejně neděláme dohromady nic kloudného, máme tolik jiné práce, že by bylo mnohem lepší dělat teď něco rozumného, třeba dokončit nějakou práci. Jestliže osla neuvážete a neřeknete - "půl hodiny bude chlapík ve stáji!“, pak se stále znovu bude pokoušet utéci, až opravdu zmizí, když je však jasné, že zůstaneme ve stáji půl hodiny, pak tato pokušení brzy přestanou. Uvazujme tedy bratra osla! (Sama to třeba dělám teď tak, že si opravdu nastavím budík).

Knížku moc doporučuju.

Poslední dobou mě to moc táhne k modlitbě ticha.

Otec ještě dodává, že se člověk nemá nutit do nějakého způsobu modlitby, že pokud bude Bůh chtít, vezme nás na další stupeň modlitby On sám. Ale musíme mu dát příležitost, že?

sepsala: An09