Čo hľadá mladý človek najintenzívnejšie? Svoje miesto v živote. Chce byť šťastný. Veriaci hľadá miesto, ktoré mu pripravil Boh. Ale ako? Boha nevidíme, nepočujeme a často ho ani necítime. Kde si Pane? Ako hľadať niečo tak vzdialené, zložité a tajomné ako je Božia vôľa? Veď Tvoje myšlienky nie sú našimi  myšlienkami a Tvoje cesty nie sú našimi cestami. Ako sa modliť, keď nepočujem odpoveď? Alebo hľadať blízke slová v Písme?


Keď som mala 15, myslela som si, že najlepším riešením by bol akýsi zoznam, alebo list, ktorý by dostal každý človek. Presne by tam bolo napísané, čo od nás Najvyšší očakáva a aké úlohy máme. My by sme iba ku každej položke označili ANO-NIE. Vybavená vec.

Ono je to však o mnoho jednoduchšie. Boh nás nechce trápiť. Nie je tyran. Nie je nečitateľný. Nie je ďaleko. Božia vôľa pre môj život je zapísaná v mojich vlastných hlbokých túžbach. Tie si nesiem stále so sebou. Môže to byť volanie, túžba po rodine/ po štúdiu / po istom druhu zamestnania / po deťoch / po návšteve ďalekých krajín / alebo po písaní. Pre iného túžba po spoločenstve/priateľoch / po hlbšom vzťahu s Bohom. Je to vec, ktorej splnenie prinesie osobnú radosť (pozor, radostný človek môže byť aj v utrpení; je viac ako isté, že každý ním raz prejdeme).

Pozrime sa na praotca viery Abraháma. Po čom túžil? Skúste si tipnúť.  nuž, ako svätý muž asi nemal « pozemské túžby » - povedala by som si – teda asi nechcel stáda dobytka, bohatstvo, moc. Skôr by sa povedala, že túžil po niečom mystickom, vysokom, nadľudskom.

A veru nie.

Abramova najhlbšia túžba bola úplne jednoduchá. Túžil po potomstve. Po dedičovi. Chcel mať syna. A Boh prisľúbil jej vyplnenie. Kedy však? Abram čakal dlho. Sarai, jeho žena, sa rozhodla konať. Chcúc pomôcť k naplneniu prisľúbenia dala Abramovi svoju slúžku Agar. Prinieslo to však bolesť a rozkol. Agar pre tvrdosť svojej panej ušla do púšte. Pán zostáva aj napriek ľudskej nevere a ľudským pokusom verný. Stará Sarai – hoci sa smeje a neverí – počne a porodí syna. Abram dostáva nové meno a je znovu požehnaný. Pán neodstupuje od svojich prisľúbení. Boh sa nemení. Odpovedá na najvnútornejšie túžby človeka. Veď On sám mu ich vložil do srdca. Pozrime sa úprimne a v pravde na svoje túžby a uvidíme, čo od nás žiada Pán. GPS Božej vôle pre náš život sú naše túžby.

(inšpirované príhovorom p. Luciána Boguckeho)