Ve čtvrtek 22. září to bylo čtvrtstoletí, co ve Valticích přišla na svět krásná zdravá holčička, které rodiče dali jméno Jana. Po prvním dítěti, které zemřelo, a po druhém dítěti, které se narodilo s postižením, se mohli radovat i ze zdravého dítěte. Byl to pro ně nejkrásnější dar. Tento dar pomalu rostl a dělal jim stále více radosti.


Za 25 let svého života jsem prožila i důležité okamžiky ve víře. Měsíc po narození jsem byla přijata mezi děti Boží. Ve třetí třídě jsem poprvé mohla přijmout našeho Pána, Ježíše Krista. Prošla jsem i animátorským kurzem. Dalším důležitým okamžikem mého života byl den, kdy jsem se stala manželkou Vojty a pár let potom i matkou malé Rebeky.

Jedna věc mi však stále chyběla a ta se uskutečnila 4 dny před mými narozeninami. V neděli 18. září jsem dostala nejkrásnější dárek. Dostala jsem od Boha plnost darů Ducha Svatého. Tato chvíle byla ještě umocněna: poprvé od narození Rebeky jsem mohla naplno prožít mši svatou.

Byla jsem šťastná, že tento den mohla se mnou sdílet má rodina, můj manžel, moje dcera, mí i manželovi rodiče a sourozenci.

Děkuji Ti, Pane, za všechny roky, které jsem mohla prožít a prosím, dej mi sílu, abych i nadále dokázala být v Tvé blízkosti a dělala radost všem lidem