S mateřstvím se kolem mě objevilo nové božstvo. Ono tu tedy bylo i předtím, ale po narození syna se projevilo v plné síle. Říká se mu Zdravý selský rozum. Zdá se být všemocné, neboť zdraví přece potřebujeme, přídavné jméno selský odkazuje k tradici, jíž si vážíme a která leccos vydržela, a rozum? Kdo by nechtěl být rozumný?!


A tak se mi dostalo rady, ať moc nečtu (internet, knížky), ať používám Zdravý selský rozum. Že mám dělat to či ono, protože to přece odpovídá Zdravému selskému rozumu. A podobně. Poměrně záhy mi bylo divné, že Zdravý selský rozum je božstvo poměrně nestálé, neb každému radí něco jiného. Tomu nosit, tomu vozit, tomu stravu řešit, onomu to moc neřešit, jinému dítě chovat co nejvíc, dalšímu moc ne, aby si nezvyklo. A řada by mohla pokračovat.

Když se radící osoby zeptám, proč si to, co mi říká, myslí, můj ideální známý předloží argumenty pro a proti a vysvětlí, proč se přiklonil k danému názoru. Další odpoví "Já to tak cítím.", jiný "Dělali jsme to tak vždy." Takové odpovědi mi nevadí, jelikož se dá zareagovat, že já to cítím jinak, nebo, že my to děláme jinak. Když se mi však dostane odpovědi, "že to přeci dá Zdravý selský rozum", zůstávám bezmocná. S tímto božstvem se nepolemizuje...

Chápu, že nelze pořád vše prověřovat. Tradice nás nese. Zvlášť v dnešní době plné leckdy protichůdných informací dá velkou práci rozhodnout se komu dám svoji důvěru. Poznat, které informace jsou čím a jak podložené.

Podle čeho se v životě řídíte? Ve vztahování k druhým, ve výchově dětí? Měníte někdy zažité postupy? Víte proč jsme se rozhodli přistupovat k lidem a k věcem právě tak a ne jinak?