Když na začátku adventu začali moji přátelé plánovat přípravy na svátky, zaujala mě poznámka ve smyslu "pozor, máme sice období příprav, ale Vánoce nám tu ještě necpěte!"


Při sledování reportáží z různých adventních trhů ve velkých městech ČR ještě na konci listopadu (ku příležitosti slavnostního rozsvěcování vánočních stromů) jsem poslouchala reakce návštěvníků, kteří popisovali důvody své přítomnosti na trzích. Chtěli si užít atmosféru, s hrnkem horkého nápoje v ruce prohlédnout výzdobu, setkat se s přáteli, vyslechnout koncert, něco nakoupit, inspirovat se... Všichni by rádi prožili pohodový advent (nebo chcete-li předvánoční období), ale málokomu se to podaří. Čas rychle ubíhá k vytouženému datu 24. 12. a pak najednou konec. Velké těšení vystřídá únava a jakési prázdno dnů vánočních prázdnin. Málokdo stráví volno na horách relaxací nebo sportem, zvlášť ke starším dětem se často vkrádá nuda. Trefně to vystihuje blogový článek Báry Šťastné Návod, jak přežít dny mezi svátky.

Striktní oddělení období adventu od doby vánoční je užitečné a prozíravé, protože pak plně vnímáte jedno i druhé. Advent prožívaný s farním společenstvím, tak trochu vyděleně od ruchu příprav materiálních, má nesmírně krásnou a osobní atmosféru. A co teprve když do programu dne zařadíte roráty! 

Až přijde Štědrý den, není všemu těšení konec, ale teprve začátek. Po velkém svátku Narození Páně a svatého Štěpána přijde také svátek svatého Jana evangelisty, kdy se světí stolní víno, a pak Svaté Rodiny - příležitost k obnově manželského slibu. O Silvestru může farní společenství poděkovat za uplynulý rok a prožít tak velkou vděčnost za přijatá dobrodiní. Příležitostí ke slavení a setkání je mnoho, až do Křtu Páně, který vychází na neděli následující po Třech Králích. Tím teprve Vánoce končí.

Uvedený výčet se dost liší od atmosféry adventu ve městě, jehož krásně připravené trhy tvoří kulisu pohody, končící v průběhu Štědrého dne. Uklizená náměstí se znovu zaplní na Silvestra, a s Novým rokem přichází bezbarvá realita... (Abych nebyla tak pesimistická: Když leží sníh, je lednová realita o kousek pěknější!)

Slova závěru: jaké si to uděláme, takové to budeme mít.