Výzva do doby postní

Většina z nás asi ví, že doba postní tu není proto, abychom se trápili a tvářili zkormouceně, ba na první místě není ani rozjímání o umučení Páně, ale METANOIA - změna smýšlení. A k této změně mohou vést různé cesty - pro někoho je to zamyšlení nad tím, který plevel zapleveluje moje srdce, a vytrhat ho, pro jiného uvědomění si, jaké překážky na cestě k Bohu a lidem si sám stavím do cesty a další by se měl vyburcovat k větší aktivitě.

Nabízím pár tipů. Je možno si je napsat na lísteček a po modlitbě k Duchu sv. vylosovat ten, který právě já potřebuju.

1. Zkusím si stanovit aspoň 10 minut pevného času denně na modlitbu.

2. Pokusím se jít do kostela ještě jednou v týdnu kromě neděle.

3. Nemám na něčem závislost? Na čokoládě, kávě, alkoholu, internetu, esemeskách? Co zkusím omezit?

4. Nejsem příliš pasivní ve vztahu k lidem? Nečekám na povzbuzení a sám nehnu prstem? Budu se snažit více věnovat lidem.

5. Přetěžuju se a neodpočívám. Vědomě se zaměřím na pěstování zdravé sebelásky.

6. Budu jíst prostší jídla a ušetřené peníze věnuju těm, kdo je potřebují.

7. Budu se víc věnovat přímluvné modlitbě.

8. Budu se snažit prohlubovat trpělivost vůči dětem.

9. Budu víc chválit svého muže a ptát se na to, co by mu udělalo radost.

10. Každý pátek se pomodlím křížovou cestu.

Hodně zdaru, drahé sestry.:-)