V tomto týdnu velikonočního oktávu procházím v myšlenkách zpětně postní dobu a velikonoční triduum. Na začátku postní doby jsem si dala předsevzetí: nebudu se honit a nebudu si zaplevelovat mysl internetem. Budu jen tak s Kristem.


Oprášila jsem Breviář a dala si do Bible rozpis liturgických čtení na každý den.Na ledničku jsem si dala postní kalendář s úkoly, který byl k dispozici u nás v kostele. Po třech dnech jsem ho skrčila a vyhodila…Plnění úkolů mi připadlo dětinské a trochu nesmyslné.

Postní dobu jsem proplouvala s nádhernými hymny a ostatními texty v Breviáři. Dokonce se mi to dařilo i během dne. Nechala jsem si otevřený Breviář na stole a když jsem šla kolem, tak si kousek přečetla. Díky tomu, a taky díky Terezce (našemu velkému malému miminku) jsem mohla být celý den s Kristem:

- zpoceným - tehdy, když jsem po krmení převlékala propocené tričko sobě i Terezce

- zbičovaným - tehdy, když mě Terezka v návalu křečí nechtěně kousala, štípala a škrábala

- poplivaným - tehdy, když část jogurtu a polévky skončila mi v oku, na krku a za uchem

- s nesoucím těžký kříž - tehdy, když se ozvaly ruce a záda.

Byl to požehnaný čas.

 

Velikonoce jsem očekávala s radostí a trochou nejistoty: podaří se mi letos absolvovat všechny obřady? Snad celých deset let to nebylo možné.

Díky Bohu, že byla Terezka celkem v pohodě a manželovi, který ji pohlídal a nevadilo mu, že pojede na obřady do vedlejší farnosti, jsem mohla prožít celé triduum i neděli a pondělí velikonoční v plnosti.

Seděla jsem vzadu v kostele a nechala plynout myšlenky:

Bože, díky, za tento vzácný čas.

Uvědomovala jsem si, že po mnoha letech jsem o velikonocích obyčejný farník, který nic nemusí. Děkovala jsem P. Bohu za nové mladé varhaníky v naší farnosti a kochala jsem se zpěvy, za ta léta už sezpívané, scholy. Tady jenom takové střípky toho, co mě oslovilo:

Zelený čtvrtek -   adorace v Getsemanech - zůstaňte a bděte se mnou, bděte a proste, k tomu rozjímání, které se dotýkalo až morku kostí….

Velký pátek     -   Lide můj, co jsem ti učinil nebo v čem jsem tě zarmoutil, odpověz mi……..

Bílá sobota, vigilie - Bývaly doby, kdy pro mě bylo náročné vydržet poslouchat 5 starozákonních čtení. Pár posledních let se u nás čte všech sedm. Díky tomu, že si postupně pročítám Starý zákon, tak mám tato čtení a příslušné žalmy moc ráda a postupně objevuji jejich krásu a hloubku. Hospodinu chci zpívat, neboť je velmi vznešený….. Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy….

Ty žalmy, to mě vždycky dostane. I když je zpěváků na kůru asi patnáct - zpívají jako jeden - radost poslouchat! Každý žalm v jiném provedení: všichni, zvlášť kluci, holky, sóla. No, a po epištole velikonoční žalm Aleluja - děkujte Hospodinu,neboť je dobrý - trojhlas - to je síla! Sbor "Ve skalní hrobě spal……pryč kámen, ať žije Pán…" - to jsem si s chutí zabroukala s nima.

Neděle zmrtvýchvstání - sekvence před evangeliem: Velikonoční oběti pospěšme chválu zapěti:… beránek ovce vykoupil, když muka kříže podstoupil…řekni nám, řekni, Maria, cos tam u skály spatřila….prázdný hrob, z něhož vstal můj Pán…. vstal Kristus, naše naděje… žije náš Král, chcem žíti s ním… - tento zpěv je pro mě nejsilnější prožitek úžasu nad vzkříšením. Vždycky si říkám, jak vůbec nejsem schopna pochopit hloubku a šířku Kristovy oběti, lásky a tu explozi vzkříšení.

Zakoušela jsem vlnu radosti a vděčnosti:

Bože, děkuji Ti za naše děti, (vlastní i ty ostatní z naší farnosti, které s radostí hrají, zpívají a ministrují) jsou pro nás drahocenným darem!   / je to část modlitby z MM, která mi často přichází na mysl/

Přišla na řadu taky trocha nostalgie: budu ještě někdy zakoušet tu varhanickou slast? Varhany naplno, hřmící kostel "Aleluja, živ buď nad smrtí slavný vítěz"," Vesel se nebes Královno " - hrají ruce, nohy, celé tělo, po tváři stékají slzy vděčnosti, radosti, úžasu…..

Věřím, že za ten královský nástroj zase někdy zasednu a snad i něco zahraju.

Tady malá ochtnávka toho, co u nás taky zaznělo (nahrávka je v podání jiného sboru) - fascinující!.

https://www.youtube.com/watch?v=ND-L8vG9LsM        

 

Bože, díky za dar hudby a zpěvu!