Je jedna oslava, která mě velmi oslovuje. Snad proto, že jsem byla před pár lety zapojena do příprav na tuto oslavu. Snad proto, že se týká svátostí, bez kterých si svůj život nedovedu představit. Snad proto, že moc fandím dětem, které otvírají své srdce a hledají Lásku. Snad proto, že se snažím být jim citlivým průvodcem.

Jsem moc ráda, když tuto slavnost prožívá a připravuje se na ni celá farní rodina. Malou slavností bývá mše svatá s představením prvokomunikantů, kdy jsou děti představeny farnosti a dostanou požehnání.

V této době bezprostřední přípravy mají pak v kostele svůj koutek, kde si zapalují při bohoslužbách svoji svíčku a sbírají kamínky do pohárů (inu motivace musí být). A my dospělí si na ně vzpomeneme, vždy když jdeme kolem.

Samotná slavnost začíná předvečer přijetím první svátosti smíření. Trochu strachu a nakonec čirá oslava Boží milosrdné lásky. Kéž bychom se uměli radovat jako děti. I poháry nám z toho rozkvetly.

Neděle je pak důstojnou oslavou prvního přijetí Eucharistie. Přes všechnu důstojnost se ze všech sil snažíme, abychom nezastínili Boží lásku a dětské dušičky divadlem nebo tíhou zodpovědnosti. Vždyť středem této slavnosti je Ježíš a my ostatní chceme být dětem opravdovou farní rodinou.

Období těchto farních oslav se blíží tak chci v modlitbě vzpomenout na všechny děti:

Nebeský Otče,

milostivě shlédni na tyto naše děti. Vezmi je v této době přípravy pod svou zvláštní ochranu. Naplň je svým světlem, aby dobře poznaly pravdy víry a podle nich žily. Připrav si v jejich srdci čistý a krásný příbytek. Chraň je před každým nebezpečím. Dej jím živou víru, pevnou naději, pravou lásku, aby tě milovaly a toužily po setkání s tvým Synem. Dej, ať rodiče a kmotři těchto dětí i celá naše farní rodina s užitkem prožije tuto dobu přípravy. Ať každý z nás je oporou těmto dětem a provází je modlitbou, obětí a dobrým příkladem. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(modlitba převzata z www.pastorace.cz)

 

PS: Víte, že kdo sám slaví první svaté přijímání, nebo se účastní na farní slavnosti prvního svatého přijímání, získává plnomocný odpustek?