Zrovna nedávno jsem vzpomínala na své blokové začátky. Trochu jsem se v těch všech funkcích a tlačítkách ztrácela. Pokud byste rády něco na blog ŽMM napsaly, ale tápete „jak na to“, dovolila jsem si vytvořit jakýsi návod „Krok za krokem“. Můj taťka je velkým milovníkem návodů a dle jeho slov mají být hlavně obrázkové...


1) Úplně vpravo na stránce společenství ŽMM je zelené tlačítko Správa blogu.


   Obr. 1


2) Automaticky se nabídne možnost Nový článek.


3) Zadejte název, vyberte rubriku a vypište štítky (neboli klíčová slova, co jsou a k čemu jsou dobré viz v následujícím článku).


   Obr. 2


4) Napište text.

Text můžete psát rovnou, nebo je možné napsat si ho v počítači ve wordu a pak ho na blog jen vložit. Je to bezpečnější, zamezíte tomu, že si část textu smažete, nebo omylem zveřejníte apod.
Vložený text lze upravovat, tzv. formátovat, pomocí následujících tlačítek
  • modře: řez písma, tj. tučně, kurzívou, podtržení - doporučuje se zvolit jeden styl zvýraznění, na blogu ŽMM používáme většinou ztučnění, tj. tlačítko B; zvýrazněte hlavní myšlenku nebo důležité slovo;
  • zeleně: zarovnání odstavců, na blogu používáme většinou zarovnání do bloku, tj. tlačítko úplně vpravo v zeleném rámečku;
  • oranžově: odrážky nebo číslování, například zde jsem použila odrážky;
  • fialově: vložení odkazu; chcete-li v textu odkázat na nějaký předešlý článek blogu nebo na jakoukoli stránku na internetu, označte si kurzorem slova, v nichž odkaz bude (obr. 4) a klikněte na tlačítko odkazu (fialově); do okna zadejte adresu stránky, na kterou se má odkazovat, a v záložce Cíl vyberte Nové okno (obr. 5);
  • žlutě: zvolit můžete také barvu písma, nebo přes symbol Omegy vožit nějaký speciální znak (@, &, { apod.).


   Obr. 3


  Obr. 4
 

   Obr. 5

5) Vložte do textu obrázek.
 
Pod oknem s textem je tlačítko pro vložení obrázku, po kliknutí na něj se octnete v souborech vašeho počítače, v nich požadovaný obrázek najděte a zadejte Otevřít. Následně se objeví řádek s obrázkem. V textu kurzorem klikněte na místo, kde chcete obrázek mít, a u obrázku klikněte na Vložit obrázek do textu (obr. 6). Nelekněte se, pokud se obrázek ukáže jako příliš velký, po uložení se „srovná".
Pokud není obrázek váš vlastní, je nutné uvést zdroj. Na řádek pod obrázek napište Zdroj a pomocí odkazu (fialový bod výše) vložte stránku, odkud jste obrázek získaly. Pokud se to zdá příliš složité, vložte pod obrázek jen adresu stránky,administrátor odkaz vloží.


   Obr. 6


6) Zbývá nejdůležitější krok, uložit článek jako rozepsaný - vyberte z možností viz obr. 7. V menu vpravo ještě můžete zvolit, kdo může článek komentovat. Automaticky je nastaveno, že všichni registrovaní uživatelé signálů. Pak už stačí stisknout tlačítko Uložit. Zvolíte-li tlačítko Uložit a náhled, ukáže se vám, jak bude článek po zveřejnění vypadat, i když ještě zveřejněn není.
 

   Obr. 7

7) Pokud se chcete k článku ještě vrátit, doupravit ho, vložit štítky apod., zvolte v menu vlevo kartu Rozepsané (obr. 8). Objeví se seznam článků, kde u svého kliknete na tlačítko Upravit (obr. 9).


   Obr. 8
 

   Obr. 9

Budete-li mít jakékoli otázky, neváhejte se obrátit na @mia-maru v soukromé zprávě, nebo na administrátorku společenství @terre-eau.

Těšíme se na vaše texty!