V uplynulém týdnu jsem si dělala trochu „pořádek" na svém osobním blogu a u té příležitosti přemýšlela, o čem vlastně blog je, co jím chci sdělit, pro koho ho píšu apod. Moje přemýšlení se rozšířilo i na náš společný blog ŽMM a tímto článkem bych vás všechny členky chtěla povzbudit k přispění do „blogového košíku“. (Jak na to technicky se dočtete zde.)

Krásný poetický článek o poslání a vizi blogu ŽMM napsala před časem naše zakladatelka Monika (@terre-eau), přečíst nebo připomenout si ho můžete zde. Rovněž první editorial je nabitý informacemi. Na následujících řádcích se pokusím shrnout, o co chceme společně usilovat.


Aktivita společenství Žen, matek, manželek má dva základní pilíře: 1) nástěnku a 2) blog. Nástěnka je viditelná pouze členkám společenství, je soukromým prostorem, kde sdílíme své modlitby, otázky, zážitky apod., kde probíhají mnohé živé diskuze. Její nevýhodou je, že v ní zatím není technicky možné vyhledávat a tak se některá témata časem ztratí v jejím propadlišti.

Blog je tedy místem, kde můžeme článkem vznést a představit téma, o němž je možné dále v komentářích diskutovat, a to i s nečleny společenství. Cílem diskuze bývá kultivace názorů, hledání pravdy. Ale nejen to, v diskuzi v přeneseném slova smyslu rovněž sdílíme to, čím žijeme, vyměňujeme si zkušenosti... Stále častěji se stává, že nové články reagují na ty předchozí, vstupují s nimi do dialogu, nebo (jen) ukazují, že se dotyčná něčím inspirovala a uvedla to v život.

Dalším cílem blogu je také být jakýmsi internetovým časopisem, který čtenáři (ať je to kdokoli) nabízí nejrůznější texty, na jejichž základě si on sám tvoří o společenství a o jím žitém křesťanství svůj obraz.

Pokud vás láká napsat nějaký článek, ale brzdí vás pochybnost, zda bude pro společný blog „dost dobrý“, nepochybujte. Nejde o výkon, jde o sdílení. Je to i jakási forma služby druhým, přispět svým textem. Nikdy nevíte, koho váš text osloví, posune, inspiruje... a nebo naštve. I to se počítá, neboť to nutí k přemýšlení.

Přesto je třeba, jako v každém časopise, dbát o kvalitu textů. Od toho je zde služba administrátora a jazykových korektorů. Pokud by bylo třeba do textu zasáhnout, bude to s vámi konzultováno.
Administrátorka se stará rovněž o pestrost textů. Vložíte-li rozepsaný text a následně zjistíte, že text mladší dostal v publikování přednost, neznamená to, že ten váš není „dost dobrý“, ale jeho téma se hodí zařadit až později apod. Za dobu fungování blogu prošlo editorce rukama už více než 500 textů, nebojte se tedy, že by si s tím vaším nevěděla rady! Nejsme blogem literárním, ale tzv. nízkoprahovým, tedy otevřeným všem, i těm, kdo se necítí být "spisovateli".

Může vyvstat i otázka: „Neztratí se mé texty ‚v hlubinách‘ společného blogu?“ Platí totiž pravidlo, že text publikovaný na osobním blogu se na společném již nepublikuje a naopak, aby nevznikaly duplicity. A tak některé autorky dají čas od času na svůj blog odkazy na své texty na blogu ŽMM.

Další otázka spojená s množstvím textů zní:„Jak v tom množství najdu (najde čtenář) to, co ho opravdu zajímá?“ A zde přicházejí na řadu rubriky a štítky. Výběru rubriky a přiřazení štítků věnujte pečlivou pozornost. Nebudete-li si vědět rady, administrátorka vám ráda pomůže. Rubriku volíte z předem daných hned ze začátku psaní nového článku. Štítky neboli klíčová slova, by mělo tvořit 3 až 5 slov, které vystihují téma článku. Rovněž je při současném nastavení signálů vhodné napsat do štítků své jméno, resp. přezdívku, aby bylo možné vyhledávat články daného autora.

Významným tématem je rovněž „vydání se všanc“. Je třeba si uvědomit, že vstupem do internetového prostou člověk ztrácí část svého soukromí. Pokud se rozhodnete sdílet téma intimnějšího rázu, můžete text poslat přímo administrátorce Evě (@jasminecka) na mail uvedený u jejího profilu a ona ho zveřejní anonymně.
Rovněž pokud z nějakého důvodu nechcete vést u svého textu diskuzi, lze v nastavení blogu zakázat komentáře. Text tak sice ztrácí „komunikativnost“, ale i sám o sobě může být cenný.

Nebojte se otevřenosti a pravdivosti, byť jde třeba o zkušenosti negativní. Čtenář má většinou schopnost vycítit, co je plodem reálného, každodenního života, a dovede to ocenit.

Pokud se chcete před psaním svého textu inspirovat, doporučuji článek redakce Proč a jak psát blog. Neopomeňte hlavně zmíněné pravidlo o vkládání obrázků. Jak vložit obrázek najdete vysvětleno v článku Jak na blog technicky.


Těšíme se na vaše články! Přispějte svým kamínkem do mozaiky.

P. S. Jsme blogem křesťanským, tedy ne striktně katolickým. S radostí uvítáme příspěvky od členek příslušejících k jiným denominacím. 

Byzantská mozaika Lady Gižové