Dostala se mi do rukou tato moc pěkná kniha Láska a boj, kterou dohromady napsali manželé John a Stasi Eldredgeovi (jsou v manželství 25 let, a mají tři syny). Moc mě zaujala. Manželé Eldredgeovi mluví o samotné podstatě manželství. Popisují svůj příběh - od naivních představ o manželství přes myšlenky na rozvod, přes nové hledání lásky skrze Boha až po nalezení smyslu trvalého vztahu.


Manželství je nádherná a důležitá věc.

Líbí se mi, že John hned na začátku píše, že i Bible začíná příběhem - o Adamovi a Evě - o jejich manželství, stvořil je, aby se doplňovali...

O manželství - svatební hostině je i na konci Bible - v knize Zjevení - 21, 1-2, 9: 

"A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. ... „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu.“

Moc se mi líbil tento úryvek:

Lidské srdcenekonečnou kapacitu štěstí a nekonečnou potřebu lásky, protože je stvořeno pro nekonečného Boha, který je nekonečnou láskou. Beznadějný zvrat nastává, když přinášíme bolavá místa svých srdcí jeden druhému s nadějí, s žádostí: "Učiň mě šťastným. Zbav mě bolesti." A často bez lásky se snažíme učinit jeden druhého šťastným a pak se divíme, proč to nikdy nevydrží.


Adam zažívá pocit: Nechci tím být pohlcen - je jedno, co nabídnu, nikdy to nebude dost. Je to Evino trápení. Touží po intimitě, aby ji někdo poznal, miloval a vybral si ji. Její největší strach je z opuštění. Muž čelí marnosti - touží po ujištění, po potvrzení, že uspěl. Bojí se selhání.


John: Nevím, kolikrát jsem jí dal najevo, že tady jsem pro ni. Je to jako kdyby mi nevěřila nebo tak něco.
Nedělám dost. Nejsem pro ni dost dobrý.
Stasi: Kdybych byla lepší žena, byl by šťastný...


Žena potřebuje vědět, že je milována, že je krásná a že nebude opuštěna - to jsou otázky, které musí přednést Bohu.

Měli bychom se obrátit k Bohu -

"Bože, otevři mé oči, ať vidím tvou lásku. Odhal mi svou lásku vůči mně. Ztratil jsem ji. Ztratil jsem ji z dohledu. Pane, vezmi si zpátky mé srdce. Otevři mé oči, abych viděl, jak se mě snažíš získat.

Muž - potřebuje ujištění, že je také milován - a že na to má.

Uvědomit si, že ten druhý NENÍ studna, že jsme jen děravé kbelíky, které studnu hledají. To z manželství odstraňuje veškerá tíživá očekávání. Zachraňuje to manželství před rezignací a vnáší do vašeho vztahu cosi hravého a lehkého.
Ve svém manželství můžete nalézt všechny možné radosti, jakmile přestanete od svých partnerů očekávat, že vás učiní šťastnými.

Tyto věty mě moc povzbudily. Často toužíme být milováni partnerem nekonečně, láskyplně, něžně a lásky se nám jaksi nedostává. Ale není to v partnerově moci. Tohle prázdné místo v našem srdci může naplnit jedině Bůh... V modlitbě jsem to Bohu všechno předložila, všechna moje zklamání, pocity nedomilovanosti, opuštěnosti... trochu jsem si i poplakala... A ejhle... Pokoj a Radost a veliká nepopsatelná úleva se dostavila... - Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno... Mt 6, 33.

Dále se v knížce píše o představách, s jakými John a Stasi vstupovali do manželství... Je dobré si uvědomit, proč se chovám, tak jak se chovám (Johnův i Stasin otec byli alkoholici - z Johna se stal perfekcionista a razil heslo - že všechno může udělat jen on sám, že nikoho dalšího k životu nepotřebuje, ona zase do manželství šla s tím, že ji John brzy opustí, že není dost dobrá.)
Po třech letech si byli od sebe tak daleko, že se chtěli rozvést...


Moc se mi líbí reálné zkušenosti těch dvou, jejich boje, ale i příběhy o manželstvích ostatních - jejich přátel.
Příklady, poučení...
Též mě zaujalo - uvědomit si, kdo je v manželství nepřítel - určitě ne partner - ale ďábel, který obchází jako lev řvoucí (1 Petrův 5,8) a chce zničit něco krásného, čím manželství určitě je.

Knížku ještě nemám dočtenou celou, ale určitě moc doporučuju ke čtení.