Nedávno jsem zranila svého muže svým neopatrným slovem a napadlo mě: „Muži nás často zraňují svým mlčením, my je zase ostrým slovem.“ Jelikož jsem extrovert, člověk, který ve svých profesích vždy pracoval s lidmi, spisovatelka a povídalka, slovo je mi velmi blízké. Upřímnost pro mě vždycky byla důležitá. Ale nedávno mi jedna známá nastavila zrcadlo a já si uvědomila, jaký je rozdíl mezi „brutální“ upřímností a taktností, ohleduplností. Upřímnost neznamená, že druhému naservíruju bez přemýšlení, co si o něm myslím, často ještě v nepravý čas. Velmi záleží i na výběru slov. Je rozdíl říct: „Ta přednáška včera byla příšerná.“ „Ta včerejší přednáška se mi moc nelíbila.“ Pokud ji můj kamarád pořádal a snažil se, aby byla zajímavá, druhá věta bude jistě vhodnější.

A pak různá hodnocení druhého – jeho postavy, vzhledu, mluvy a já nevím, čeho ještě. Moje známá je schopná přivítat člověka ve dveřích se slovy: „Ty jsi zase přibrala, viď?“ Někteří lidí se chovají opravdu neomaleně. Svůj názor vydávají za všeobecnou pravdu a buší do druhého tak dlouho, až se rozpláče. Pak ho ještě obviní, že nemá být taková citlivka. Setkání s některými lidmi mě vyčerpává, někdy mi i ubližuje. Ale ne každý vztah můžete ukončit, je-li to třeba vaše blízká příbuzná nebo kolegyně v práci.            

Naše láska k druhým by se měla projevovat na prvním místě slovy, která používáme. Jsem na slova hodně citlivá, ne nadarmo jsem knihovnicí a spisovatelkou. Ráda povzbuzuju esemeskami, píšu dopisy. A to víc jsem sama citlivá na krutá slova. Někdy sama neodhadnu, co se druhého dotkne, ale snažím se volit jemná napomenutí či upozornění.

To, co jsme o sobě slyšeli, si neseme v sobě jako punc – „Jsi ošklivá, tlustá, šprtka. No jé, ta je pobožná, nemotorná. Jsi blbec, debil, dement.“ Slovo je jako meč, který tne, a už není možné ho vzít zpět. Kéž by se nám dařilo volit slovo hladivá, více chválit, než peskovat, více povzbuzovat než kritizovat.

A opravdu je pro citlivé uši velký rozdíl říct: „Jsi tlustá, nebo ty jsi zase malinko přibrala.“ "Ty jsi to totálně zvoral, nebo úplně se ti to nepovedlo.“

Nebuďme brutální, nezabíjejme.