Materstvo je skúška ohňom. Osobný svet človeka sa zmení a už nikdy nebude taký, ako predtým. Ak sa raz žena matkou stane, zostane ňou navždy.


Jedným z podstatných bodov, ktoré sa v rámci ŽMM objavujú je modlitba. Je to aj moja osobná téma. Ako sa modliť pri nestabilnom časovom rozvrhu, v momentoch, keď môže byť človek kedykoľvek vyrušený?

Vraj sa dá modliť všade. Dá sa vstať skôr, alebo prispôsobiť denný program, alebo sa dohodnúť s manželom. Pre mňa je toto všetko sci-fi. Priznám sa, že veľmi skoré vstávanie ma v režime jednej z vás dosť šokovalo. V metropole Moravy som počula radu: "Čekáš na šalinu? Tak ti jede kaple."

Iste, modliť sa dá všade, ale ja to dokážem - bez ohľadu na miesto - len vo veľkej núdzi. Modlitbu v behu do práce, alebo v šaline považujem za nedôstojnú. Akoby počet odverklíkovaných slov, alebo myšlienok niečo zmenil. Možno je to to, čo Pán vyčíta Marte v známom príbehu. Podobne ako ona sa mnohé ženy snažia "obslúžiť" Pána množstvom modlitieb, novén a ružencov. Nie je to moja cesta.

 

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.

Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“

Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ (Lk 10,38-42)

 

Na modlitbu potrebujem pokoj. Vnútorné sústredenie. A potrebujem počúvať a počuť. Pozerať sa a vidieť. Inak vnímam len ozvenu svojich slov a myšlienok, prázdnotu.

Skvelým objavom bola kniha "Modlitba s ikonami", kde autor priznáva, že vo chvíľach najväčšej únavy sa modlil "len" tým, že ticho sedel a pozeral sa, vnímal zobrazenie tajomstva v ikone.

 

Druhý spôsob je tzv. Ježišova modlitba, ktorá vedie k meditácii. Modlitba, ktorá súznie s dýchaním. Pri nádychu hovorím "Príď Pane Ježišu," a pri výdychu "zmiluj sa nad nami."  Do prvých troch slov vkladám volanie konkrétnych problémov a starostí rodiny, ale aj eschatologické Marantha. Do výdychu všetko ľudské odovzdávam Milosrdnému. Nerobím nič iné, len vnímam svoj vnútorný hlas. Slová sa prelínajú s dýchaním a dýchanie napĺňa slová. Ticho nie je prázdne, ale plné Tajomstva. Plné Boha.

 

 

Výber z článkov o modlitbe na ŽMM:

Kedy je modlitba účinná? / sr. Eva Hanušová

Síla jména / @Renata Svobodová

Žít s Bohem - fráze nebo realita / @kecka

Společná modlitba manželů / @TetaAni

Myslické půlhodiny / @An09

Revolučná modlitba / @terre-eau