Moje nedávná zkušenost se smrtí dcerky mě vrhla do světa, který pro mě dosud neexistoval, o kterém jsem neměla nejmenší tušení, že existuje. S jeho vzdálenými záblesky se člověk setkával jen velmi zřídka a navíc s pocitem, že jde o ojedinělá neštěstí cizích lidí.

Postupně zjišťuji, že tomu tak vůbec není, že opak je pravdou, a že kdesi pod povrchem všedního viditelného života existuje jakýsi "podzemní" svět lidí, kteří přišli o dítě. Tento svět je tichý, ponurý a záblesky naděje prosakují jen velmi opatrně a spíše náhodně. Zde se mezi sebou otevřeně baví jen ti, které toto téma navzájem spojuje. Lidem "z venku" bez této zkušenosti je to jaksi upřeno... nebo je upřeno lidem "uvnitř" o tom "venku" mluvit? Nevím a je to jedno. Každopádně, situace je taková, že téma úmrtí dítěte, a to v kterémkoli stádiu života - od potratu v prvních týdnech těhotenství až po fatální bouračku devatenáctiletého studenta cestou z diskotéky - je téma, o kterém se v naší společnosti buď nemluví vůbec, nebo mluví pod pláštíkem soukromí, v rozhovoru mezi 4 očima nebo šeptem "o nás bez nás".


Ráda bych na základě postupného pronikání do těchto témat naprosto otevřeně zprostředkovala několik důležitých informací o ORGANIZACÍCH, kde můžete čerpat inspiraci, informace a především pomoc, pokud vás nebo vaše blízké potká podobná událost. O některých věcech je dobré vědět předem - nebo alespoň tušit, že existují.

TOBIT www.tobit.cz 

Jedná se o organizaci, která se aktivně zasadila o změnu zákona o pohřebnictví, takže dnes máte právo a možnost (danou zákonem) v případě potratu či porodu mrtvého dítěte dostat ostatky mrtvého děťátka k pohřbení - a to v kterékoli fázi jeho prenatálního vývoje. Zákon je účinný od září 2017. Krom toho se zabývají bezplatným poradenstvím, pomáhají rodičům v těchto těžkých chvílích prosadit svá práva vůči zdravotnickým zařízením, pomáhají rodičům s přípravou pohřbu. A mimo jiné spolupracují se zdravotnickými zařízeními a zařizují pohřby mrtvorozeným dětem, ke kterým se nikdo nehlásí.

DLOUHÁ CESTA www.dlouhacesta.cz

Tuto organizaci založilo několik maminek, které spojila ztráta dítěte, aby pomáhali dalším lidem, kteří ztratili dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Zabývají se poradenstvím a zaměřují se především na rodiče zemřelých dětí, ale i na ostatní příbuzné. Pořádají také různé semináře, přednášky a besedy či benefiční koncerty. Občas uspořádají různé vzpomínkové akce, terapeutické dílny či víkendová setkání atd. Spolupracují s dalšími organizacemi a se zdravotnickými zařízeními a pořádají vzdělávací semináře pro zdravotníky, kterých se tyto události týkají. Na jejich webovkách lze nalézt krom užitečných rad a odborné i laické pomoci také příběhy lidí s podobnou zkušeností, videa a rozhovory, odkazy na další příbuzné weby.

PRÁZDNÁ KOLÉBKA www.prazdnakolebka.cz

Dceřiný projekt Dlouhé cesty, který vznikl pro podporu rodin, které přišly o dítě před narozením nebo krátce po něm. Jak uvádí na svých webových stránkách, v České republice zemře kolem 600 dětí buď ještě před narozením /po 22. týdnu těhotenství/ nebo do 1 roku po porodu (Zdroj: Český statistický úřad). Dvě třetiny případů úmrtí miminka zůstanou zcela bez vysvětlení. Smrt miminka většinou přichází zcela nečekaně. Pokud k této tragédii dojde, rodiče netuší, jaké další situace a záležitosti budou muset řešit. Potřebují podporu a informace. A zároveň hledají někoho, koho potkala stejná zkušenost.

DÍTĚ V SRDCI www.ditevsrdci.cz

Jedná se o perinatální hospic, organizaci, která se zabývá podporou rodičů, jejichž dítěti byla během těhotenství diagnostikovaná vývojová vada limitující život, případně s životem po narození neslučitelná. Podporují i rodiče, jimž z tohoto důvodu dítě umírá či zemřelo. Nabízí především odborné poradenství a pomoc, zprostředkovávají důležité kontakty na odborníky, doprovázejí rodiče a příbuzné a pomáhají v praktických i osobních záležitostech. Zabývají se i legislativními změnami našeho zdravotnictví v této oblasti.

PERINATÁLNÍ HOSPIC www.perinatalnihospic.cz

Jedná se o velmi obdobnou organizaci jako Dítě v srdci. Na webu mají i seznam fotografů, kteří zdarma poskytují citlivou fotodokumentaci v těchto těžkých chvílích.

CESTA DOMŮ www.cestadomu.cz

Nezisková organsmutečních rozloučení v netradičním duchuizace poskytující registrované zdravotní a sociální služby. Věnující se péči o umírající lidi (děti i dospělé) i jejich rodinné příslušníky. Poskytují poradenství, odbornou i laickou pomoc. Provozují v Praze Domácí hospic. Hlavní snahou je pomoci lidem vnímat smrt jako přirozenou součást života a pomoci zachovat důstojné poslední okamžiky zemřelým pokud možno v domácím prostředí.

DĚTSKÝ HOSPIC www.detsky-hospic.cz 

Iniciativa zabývající se dětskou paliativní péčí, sdružuje několik dětských hospiců po republice, pořádají konference a celkově pomáhají lidem, jejichž děti mají život limitující vady a onemocnění.

KE KOŘENŮM www.kekorenum.czLES VZPOMÍNEK www.lesvzpominek.cz

Iniciativa tří mladých dívek, které se snaží vdechnout život vyprázněným pohřebním obřadům a vrátit jim jejich význam a důležitost pro pozůstalé. Pomáhají při zprostředkování posledních přání a při zařizování pohřbů v netradičním duchu. Po vzoru Anglie pomohly vzniknout novému ekologickému pohřebišti - Lesu vzpomínek v Pražských Dáblicích, kde je popel zesnulých ukládán ke kořenům stromů.


Možná jste již slyšeli, že 2. neděle v prosinci je celosvětovým dnem památky zesnulých dětí.

Při této příležitosti se po celém světě konají různé akce, jedna z nejrozšířenějších je ZAPALME SVÍČKU - ať jejich světlo dále hoří. Svíčky se zapalují vždy v 19 hodin místního času a tvoří tak "vlnu světla" po celé zeměkouli. http://www.dlouhacesta.cz/zapalme-svicku/

S tím souvisí i různé poutě konané při této příležitosti. Za sebe bych zmínila dvě, o kterých vím s jistotou:

Další akcí při této příležitosti je např. Pouť za děti, které odešly příliš brzy, která se koná na Svatém Kopečku u Olomouce, mše svatá je v 15 hodin, poté je možnost setkání ve farním sále. http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/2

Na Hoře Matky Boží v Králíkách se koná celodenní pouť v sobotu 9. prosince Pouť rodičů, kteří přišli o dítě před, při nebo po poroduhttp://www.klasterkraliky.cz/aktuality/pout-rodicu-kteri-prisli-o-dite-pred-pri-nebo-po-porodu

Akcí jistě probíhá i víc a jistě pokud zapátráte ve svých diecézích a centrech pro rodinu, objevíte mnohé další. Já se dopátrala k tomu, že podobné akce letos probíhají v Domažlicích, Havl. Brodě, Jablonci, Jaroměři, Jihlavě, Kraslicích, Lanškrouně, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Pelhřimově, Plzni a Praze, Svitavách, Zlíně a Ždáru n. S.


Bylo by samozřejmě velmi hezké, kdyby tyto organizace nebyly potřeba a kdyby se některé věci v naší zemi děly automaticky. Nepřeji nikomu z vás, abyste cokoli z toho potřebovali, ale na druhou stranu vidím realitu a hlavním důvodem, proč to sepisuji, je dát vám všem najevo, že pokud se do podobné situace dostanete, nemusíte na to být sami a je na koho se obrátit.

Výčet organizací, webowek, akcí a různých jiných iniciativ jistě není úplný a časem jistě přibude i článek s inspirativními knižními a filmovými tipy. Sem jsem si dovolila dát ty důležité nebo něčím zajímavé organizace a akce a budu ráda, když v komentářích výčet případně doplníte a rozšíříte. Chceteli, bude určitě zajímavé se v komentářích podělit, pokud máte nějakou osobní zkušenost s některou z těchto iniciativ.