Jistě je vás nemálo těch, kteří jste slyšeli o Mary's meals. A vy, kteří jste ještě neslyšeli...


Na začátku celého díla stojí Magnus MacFarlene-Barrow, který se jako 15-tiletý chlapec vydal i se svými sourozenci do Medugorje na území Bosny a Hercegoviny v čase, kdy se začalo psát v novinách o tom, že se šesti dětem zjevuje Panna Maria. Magnus vyrůstal ve věřící rodině, ale pouť do Medugorje mu změnila celý život. Když doma řekl, že se musí více postit a modlit, rodiče mávli rukou: "To si nechte pro sebe". Ale nemohli si nevšimnout, jaká proměna se s dětmi udála. A tak se vydali do Medugorje také. Po návratu se rozhodli proměnit malý penzion, který provozovali, v Dům modliteb, který dodnes slouží lidem bez rozdílu. Zrodilo se tam mnoho povolání a část lidí se později rozhodlo stát se dobrovolníky pro Mary's Meals.

Mary's Meals však předcházelo něco jiného. Magnuse a jeho rodinu velmi zasáhla válka v r. 1991 (na území dnešního Chorvatska), válka za nezávislost mezi Chorvaty a Srby. Obzvlášť proto, že do těch míst jezdili a měli tam přátelé. A tak Magnus zorganizoval humanitární sbírku. Myslel si, že z jeho strany půjde o pomoc jednorázovou, jenže žádostí o pomoc přibývalo a nakonec do těch míst jezdil 10 let. Již na začátku cest se seznámil se zdravotní sestrou Julií, která mu pomáhala a kterou si později vzal (dnes spolu mají 7 dětí). Postupně se mu hlásili další lidé úplně z jiných míst, např. z Rumunska, kde byly romské děti infikované HIV, protože je očkovali nesterilními jehlami. A tak postupně pro ně vybudoval tři domovy a zajistil jim důstojné žití. Až se mu ozval kamarád z Afriky, právě z Malawi, kterou osobně navštívil a kde děti žily pro nás těžko představitelných podmínkách. Podvyživení na kost, z naprosté většiny sirotci (rodiče zemřeli zpravidla na AIDS) a některé od hladu jedly bláto. Zásadním způsobem ho ovlivnila odpověď chlapce, kterému umírala matka - ptal se ho, co by si přál. Chlapec řekl: "Chtěl bych se najíst a jednou chodit do školy."

Magnus dnes říká, že Mary's Meals bylo už dávno v srdci Panny Marie a že dosavadní poslání, co dělal předtím, ho připravovalo na to hlavní - na Mary's Meals. Na počest Panny Marie dostalo toto humanitární hnutí název - Mariina jídla. Fakt je ten, že bylo-li by v tom díle jen lidské úsilí, možná by tento projekt už dávno zamrzl v půli cesty. Ale od 2002 probíhá Mary's Meals nepřetržitě a pořád oslovuje hodně lidí, bez ohledu na víru. O co jde Magnusovi? Děti zesláblé hlady ve škole nevydrží, ale díky projektu Mary's Meals, jež podává jedno jídlo denně přímo v místě, kde se děti vzdělávají (ve škole), získavají postupně gramotnost. Vzdělání jim má pomoct na cestě vymanění ze z chudoby a pomoct také své komunitě, což je hlavním cílem. Mary's Meals začalo fungovat v roce 2002 a dnes se již dospělé děti, které Mary's Meals prošly, zase podílejí na pomoci jiným. Stejně tak Magnus jezdí kontrolovat, jestli jsou vize splňovány a zejména se dbá, aby co nejvíce surovin pocházelo z domácí produkce. Jediné, co se musí dovážet, jsou minerály a vitamíny. Ono jedno jídlo denně má splňovat všechna kritéria živin. To, že náklady na jedno jídlo denně pro jedno dítě vychází na 2Kč, takže roční strava na jedno dítě vyjde na 421Kč, je způsobeno jednak výše zmíněnou domácí produkcí, ale hlavně díky tisícům dobrovolníkům, kteří jim dováží potřebné věci či kteří přímo na místech v komunitách brzo ráno vstávají, chodí do škol a tam vaří. Jídlo obsahuje dostupné suroviny té které oblasti Afriky, takže někde se vaří kaše z kukuřice, někde jídlo z luštěnin apod.

Díky dobrovolníkům také jde min. 93% peněz na přímou podporu dětem, neplatíte žádné úředníky, kanceláře, podnájmy. A i veškerá propagace Mary's Meals jde z peněz dobrovolníků. Poptávka po Mary's Meals je obrovská a ne všude to jde hned. Díky Mary's Meals má co jíst a chodí do školy dnes asi 1 500 000 dětí, ale 60 000 000 dětí stále hladoví.

Do projektu se můžete zapojit už jen tím, že o něm řeknete někomu dalšímu, modlitbou, či finančním darem.

Mary's Meals je hlavně o tisících malých skutcích lásky denně. Nejde zde o výkonnost. Někteří mohou namítat, proč bych vlastně měl podporovat děti v Africe. Ale pravda je, že zde máme kopu organizací, které přispívají na to a tamto, zde nikdo nenechá/a nevidí děti na ulici... ale tam nemají naprosto NIC a nemyslí na nic jiného, než jak přežít do druhého dne... Nebo mohou někteří namítat: "Nikdy nedokážeme zachránit tolik dětí! To nemá cenu." Připomíná mi to příběh mořských hvězdic, které na břeh vyplavil příliv. Hvězdice na písku postupně hynuly. Lidé jen přihlíželi. Ale jeden chlápec neváhal a začal postupně jednu po druhé házet zpět do moře. Dospělý na něho zavolal: "Co to děláš, jsou jich zde statisíce, nemáš šanci je všechny zachránit!" Chlapec nepolevil, zvedl další z hvězdic, hodil ji do moře a zvolal: "Pro TUHLE jsem to změnil!"

Důležité odkazy: Mé informace jsou pouhé základy, mnohem více napoví kniha: Bouda, která krmí milion dětí, kterou napsal samotný Magnus MacFarlane-Barrow (vydalo Karmelitánské nakladatelství a sehnat ji můžete i na různých akcích Mary's Meals).

či webové stránky: www.marysmeals-podporovatele.cz

Český účet (který ověřuje i kontrolní audit): 4410277/0100 - Komerční banka, a.s.

Další odkazy na videa (volně šiřitelná, ale pokud by vám některé z nich nešlo spustit zde, jsou k dispozici i na výše uvedených webových stránkách. Filmy jsou s českými titulky):

http://www.youtube.com/watch?v=b5IHNORwPm0

http://vimeo.com/229266481

http://www.youtube.com/watch?v=F7rDYdwaxsE