Hledám ho ve tváři muže, který přijde unavený z práce domů.

Hledám ho v dětech kamarádky, když je bereme s sebou na hřiště.  

... ve tváři stařenky, kterou jsme dlouho neviděli.

... v knězi při zpovědi.

... v setkání s přáteli na hostině.

... v dětské tváři a dětských dlaních. 

... v novém dni.

... v tichu noci.

... na křižovatce, když svítí červená. 

... v davu lidí v kostele.

... při práci na poli.

... v hloučku probíhajících dětí. 

... v trpících v nemocnici.

... ve zpěvu ptáků. 

 

Kde ještě jsi?