Od Hospodina jsem dostala dar - smím provázet děti na jejich cestě při výuce náboženství. Mnohým z Vás se tohoto daru dostalo také a ptáte se, kde čerpat. 

Základem jsou metodiky a pracovní listy pí. Muroňové a jejího kolektivu - přehled najdete zde.

Pro první a druhou třídu (zvláště v kombinovaných skupinkách- více ročníků dohromady) se mi osvědčily pro doplnění polské pracovní sešity, které vydalo Kartuziánské nakladatelství v Brně.  Vyjádření k nim je tady

Pro aktuální doplnění pracovních listů a další nápady je spousta inspirace na http://deti.vira.cz/.

Další možností jsou stránky katechetických center jednotlivých diecézí:

https://kc.biskupstvi.cz/pomucky-ke-stazeni/

https://www.katechetiolomouc.cz/ 

https://kpc.doo.cz/

http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum

http://www.apha.cz/pedagogicke-centrum

http://kc.bcb.cz/

A pokud chcete být k tématu kreativní neváhejte sáhnout třeba k https://www.pinterest.com.

 

Od věci není si prostudovat Legislativu pro výuku náboženství.  A taky být v kontaktu s katechetickým centrem, pod které spadáte - nabízí různé přednášky, semináře, pomůcky. Někde mají katecheté setkávání v  rámci děkanátu....

 

Když jsem začala učit, přemýšlela jsem, co vlastně chci těm dětem říct, s mnohými z nich se setkáváme jen do třetí třídy. Ráda bych jim dala na cestu střípek náhledu na bezpodmínečnou Boží lásku...