Církev jako instituce

církev jako společenství

farnost, ve které bydlím

rodina

setkání věřících

modlící se přátelé

primice P. Ondřeje Talaše 6. 7. 2019 v Uherském Brodě

úřad, byrokracie

papíry a knihy - matriky

životodárné svátosti

tam je moje doma. Tohle je Církev, do které patřím. Lidé, budovy, instituce. Přátelská setkání i neosobní jednání. Ochota i neochota k pochopení. Naslouchání, přijetí i lhostejnost. 

Jaký obraz o Církvi vytvářím já?