Tématem tohoto měsíce je SVATÝ. To je moje oblíbené téma. Mám moc ráda svaté. Jeden čas jsem si každý den četla, co je všechno za světce na ten den, četla jsem si o jejich životech.. Taková pestrost.. Kněží, řeholníci, mučedníci, ale i laici. Mám i knížku o svatých manželích, ta je opravdu hodně moc inspirativní... je jich tolik! - http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/718 

Moc ráda si o nich čtu. Líbí se mi třeba jejich citáty, či jejich kázání, je v nich tolik moudrosti a potvrdili svá slova svými skutky a životem. Jsou mi velkou inspirací. Jsou to pro mě opravdoví hrdinové. Mám moc ráda sv. Terezii z Lisieux-bylo jí 24 let když zemřela - je tak nadčasová, Pannu Marii (od té doby, co jsem sama matkou, je mi P. Maria moc blízká), sv. Josefa, sv. Faustýnu - apoštolku Božího milosrdenství, obětavou naplno žijící matku Terezu (je mojí biřmovací patronkou, moc ji obdivuji... dělat malé věci s velkou láskou-její a sv. Terezky heslo, vybírala jsem si ji, že jsem chtěla někoho, kdo žil v blízké době, bylo to zrovna v době, kdy se objevily její dopisy-je obdivuhodné, že i přes temnotu stále byla Pánu věrná, a to ji měla snad 40let!), sv. Jana Pavla II. se srdcem na dlani, sv. Maxmilián Kolbe - věděli jste o něm, že založil obrovské tiskařské závody a byl velkým ctitelem Panny Marie Neposkvrněné?, sv. Giana B. Molla - její vztah s manželem je neskutečně krásný-moc se mi líbí, že byla doktorka, sv. Jan Bosco a jeho láska k mladým, radostný sv. Filip Neri… Mám moc ráda životopisy svatých. Je vidět jejich boje, ale i radosti. Doma mám knihu s dopisy sv. Terezie z Lisieux, matky Terezy, či Deníček sv. Faustyny. Poslední dobou se ke mně dostaly i knihy o pravoslavných svatých, které jsou též moc zajímavé. Ráda si vypisuju myšlenky, co mě zaujaly. 

Často někteří svatí povzbuzovali, aby lidé četli o životech svatých. "Lk 6,45 Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká." Pokud se člověk plní dobrými věcmi, tak pak dobré vydává..

Chci psát i o obyčejném člověku, ze kterého září krásná duše. Takové lidi znám minimálně dva. První člověk, který mě hned napadl, je moje biřmovací kmotra, řeholní sestřička, františkánka. Je to hluboká duše, a když jsem v její přítomnosti, tak se musím pořád usmívat. Vyzařuje pokoj, lásku, trpělivost, laskavost, mírnost a pokoru. Moc bych chtěla být jako ona. Umí krásně a poutavě vyprávět. Její slova mají hloubku. Umí i dobře naslouchat a moudře poradit. A je stále radostná. Umí se zasmát i sama sobě. Je to prostě anděl. Nejvíc se mi na ní líbí její láska k Bohu a lidem.

Druhá osoba je moje přítelkyně. Je to čistá duše. Moc si jí vážím. Stejně jako u té první, i v přítomnosti této osoby se musím pořád smát, až mě bolí tváře. Má čistý pohled, má moc ráda děti a děti milují ji. Září z ní světlo a láska k Ježíši. A to je ono.

Tak ráda bych se aspoň trošku připodobnila těmhle dvěma osobám… Chtěla bych umět předávat víru jako ony dvě. Chtěla bych, aby v mojí tváři taky zářila láska k Bohu a k lidem okolo mě. Chtěla bych mít tu lásku, trpělivost, mírnost, sebeovládání jako ony dvě... Chtěla bych být vzorem pro svoje děti.

Vím, že to nejsou bezhříšné osoby, ale moc je obdivuju a v jejich přítomnosti cítím velký pokoj a radost, který zůstává i dlouho po setkání s nimi.

Velkou inspirací je mi i moje 97letá babička. Její odevzdanost je obdivuhodná. Děkuje Pánu za každý den, který jí dá, děkuje za život, který měla a říkává, jak Pán dá /Jak Pán chce.

K tématu mě ještě napadá, že svaté jsou naše děti. Mají čistý pohled, čisté srdce, na nic si nehrají.. Zrcadlí se v nich krásný Bůh...


Přidávám pár odkazů na některé z mých článků o svatých:

https://an09.signaly.cz/1904/svaty-proti-sve-vuli-sv-porfyrios

https://an09.signaly.cz/1809/starec-paisij-svatohorsky

https://an09.signaly.cz/1704/maria

https://an09.signaly.cz/1510/chiara-corbella-pribeh-viry-a

Na závěr bych Vás všechny chtěla povzbudit, ať se ze všech sil snažíte milovat Boha a bližního, protože to je to největší přikázání, a ať se jednou všichni sejdeme v nebi, dá-li Pán.

 

Přidávám ještě článek, který jsem kdysi psala a na který jsem si nedávno vzpomněla...

"Pojďte, požehnané mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa."

https://zeny-matky-manzelky.signaly.cz/1703/pojdte-pozehnane-meho-otce