Letošní postní doba je pro všechny jiná než obvykle, protože nemůžeme být přítomní na bohoslužbách a obřadech. Může to pro nás být výzva prožít letošní Svatý týden více v rodině. Přiblížit příběh o Ježíši a jeho smrti a zmrtvýchvstání více dětem a také obohatit i sebe.

 

Na stránkách Liturgie.cz připravili pro rodiny i jednotlivce krátké video průvodce o tom, jak při rodinné modlitbě využít prvky, které známe z velikonočních obřadů v kostele. Úvodní video zde. Videa připravili P. Petr Soukal a P. Radek Tichý.

 

Inspiraci a videa ke Svatému týdnu připravili také členové z Komunity Blahoslavenství.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Květná neděle nám připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. "Ježíšův vjezd do Jeruzaléma ukazuje příchod království, které se král - Mesiáš, přivítaný ve svém městě dětmi a lidmi pokorného srdce, chystá uskutečnit 'paschou' své smrti a svého vzkříšení." (KKC 570)

 

NÁPADY NA ČINNOSTI 

 • postavit z kostek Jeruzalém
 • četba Božího slova - buď převyprávění z dětské Bible nebo přímo text z Bible Mt 21,1-10
 • zahrát si scénku o tom, jak Ježíš jel do Jeruzaléma - Příběh Květné neděle
 • vyrobit si palmové ratolesti 
 • vytvořit si zátiší s Božím hrobem, křížem a zasít ho osením - inspirace třeba zde 

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK

Na Zelený čtvrtek si připomínáme ustanovení eucharistie. "Tuto svobodnou oběť sebe sama vyjadřuje Ježíš svrchovaným způsobem při večeři, kterou slavil s dvanácti apoštoly, v tu noc, kdy byl zrazen. V předvečer svého utrpení, když byl Ježíš ještě na svobodě, učinil z této poslední večeře se svými apoštoly památku své dobrovolné oběti Otci pro spásu lidí." (KKC 610)

 

Krátké video z Liturgie.cz k Zelenému čtvrtku.

 

NÁPADY NA ČINNOSTI

 • vyrobit si model večeřadla i s Ježíšem a apoštoly - ke stažení a vytisknutí třeba zde 
 • četba Božího slova - buď převyprávění z dětské Bible, nebo přímo text z Bible Lk  22,7-14a
 • vzájemné mytí nohou
 • připravit si naši večeři, kterou si připomínáme Poslední večeři - pečené maso (skopové nebo nějaký druh, co děti jedí), nekvašené chleby (my používáme tortilly), charoset (sladká směs z ořechů, jablek, skořice), slanou vodu, kořenovou zeleninu, hořké byliny (rukolu, řeřichu, pažitku atp.) a vejce natvrdo. K pití pro dospělé víno, pro děti nějakou hroznovou šťávu. Texty k sederové večeři - my děláme s dětmi pouze večeři a sederovou večeři se všemi texty děláme až večer, když děti usnou.
 • vytvořit si doma koutek jako getsemanskou zahradu nebo si ji udělat venku a jít se modlit

 

VELKÝ PÁTEK

Smrt je počátkem nového života. "Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek." (J 12,24)

 

Krátké video z Liturgie.cz k Velkému pátku.

 

NÁPADY NA ČINNOSTI

 • celý den se postit jen o chlebu a vodě
 • jít se pomodlit do kostela (pokud je ta možnost)
 • udělat si křížovou cestu v přírodě
 • jít se projít k nějakému kříži v přírodě - uctít ho, jako bychom ho uctívali v kostele při Velkopátečních obřadech

 

BÍLÁ SOBOTA

Život je silnější než smrt. "Kristovo zmrtvýchvstání - sám vzkříšený Kristus - je základem a zdrojem našeho budoucího vzkříšení: Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu." (KKC 655)

 

Krátké video z Liturgie.cz k vigílii Vzkříšení. (Dle liturgického pořádku patří k noci ze soboty na neděli).

 

NÁPADY NA ČINNOSTI 

 • upéct beránka, mazanec
 • četba Božího slova - buď převyprávění z dětské Bible nebo přímo text z Bible Mt 28,1-8, J 20,2-9
 • Slavnost Velikonoční svíce podle Katecheze Dobrého Pastýře

 

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ

 

NÁPADY NA ČINNOSTI

 • obléci se svátečně a prožít bohoslužbu slavnostněji
 • pěkně prostřít stůl, zapálit paškál, uvařit nějaké oblíbené jídlo k obědu
 • zajít na hřbitov

 

DALŠÍ ČLÁNKY PRO INSPIRACI 

Wormovi - celý jejich blog je velice inspirativní k prožívání církevního roku 

Jak jsme prožili Svatý týden s dětmi 

Velikonoce s dětmi 

Křížová cesta pro děti 

 

Články od členek ŽMM o tom, jak prožívaly Velikonoční triduum 

Velikonoce jako rodinná slavnost

Velikonoce u nás 

Střípky z mého Svatého týdne

Velikonoce v obrazech

Vstal od stola

 

 

*Děkujeme za poskytnutí fotek z rodinných archivů.