O čem jsou pohádky?

Nedávno se na internetu objevil článek,že některé pohádky jsou moc sexistické, a proto je komise pro rovnost pohlaví stahuje ze školních knihoven. Kritického pohledu na pohádkové příběhy se v posledních letech objevilo více. Například Nastěnka z…

Tvář Ježíše

Hledám ho ve tváři muže, který přijde unavený z práce domů. Hledám ho v dětech kamarádky, když je bereme s sebou na hřiště. ... ve tváři stařenky, kterou jsme dlouho neviděli. ... v knězi při zpovědi. ... v setkání s přáteli na hostině. ... v dětské…

Střípky z dávného studia v L'Aquile

Snad vždycky mě lákalo vyzkoušet si žít trvaleji jinde než v České Republice. I proto jsem na vysoké škole chtěla vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus. Naše škola má užší spolupráci s italskou univerzitou v L'Aquile, takže program Double…

Velikonoce 2019

Prožít Velikonoce plně. Tak, abych neminula Tajemství. Zkouším neobratně popsat svoji touhu, a tak si beru na pomoc obyčejná svědectví Velikonoc. Ježíš jako přítel a host u stolu, slavení liturgie, služba v tom nejhlubším slova smyslu. Pojďme se…

Toužení soužení?

Toužím. Po spoustě věcí - ale jakých vlastně? Není to spíš touha po pocitech, silných vjemech, hlubším prožívání každodenních obyčejností? Ještě docela nedávno jsem pociťovala touhu v mých očích nezdravou. Snažila jsem se ji nebrat tak vážně, ale…

Tak trochu jiná křížová cesta

3. neděli postní se u nás ve farnosti konala křížová cesta pro rodiny s dětmi. Trasa není dlouhá a je dobře přístupná i s kočárkem. Předpověď počasí slibovala pěknou neděli, tak jsem přemýšlela, jak to skloubit s manželovým fotbalovým zápasem, abych…

Zápisky nového bydlení

Nebudu popisovat, jak jsme k domu přišli, to by vydalo na samostatný článek. Ale je náš. I s další hospodářskou budovou, bývalými chlévy. I se zahradou a pěti stodolami. Všechno v dost chátrajícím stavu. Moje vysněná malá krásná novostavba na samotě…

Ten důstojný pán

Následující text je volnou asociací na téma kněžství, důstojnost kněžského úřadu a financování chodu farnosti. Autorka není teologicky vzdělaná, prosím tedy o shovívavost.

Obyčejné lidské teplo

Muzeum hraček. Vyřezávané loutky nebo celá "pimprlátková" divadla, plyšáci, panenky, autíčka. Stavebnice se kterými jsme si hráli (doma či ve školce) my nebo ještě naši rodiče. Hračkářství. Dřevěné kostky, vláčky, všelijaké vozíky a domečky, panenky…

Setkání ŽMM Olomouc 14.3.2019

Na počátku bylo... přednáškové turné @Krasnazena po knihovnách českých i moravských. Protože se Lídě zadařila domluva přednášky v Městské knihovně Olomouc, rozhodly jsme se, že uspořádáme setkání ŽMM i v této hanácké metropoli. Na základě…