Dřívější manželství spojovala potřeba zajistit si existenci. Partnery stálo mnoho sil, aby rodina měla střechu nad hlavou, dostatek jídla a ošacení. Těmto dvojicím nezbývalo mnoho času na budování vztahu.

Dnešní manželství je naopak zcela založeno na vztahu.

Komunikace je základem intimních vztahů. Komunikace je to, co prozařuje pečování, dávání, sdílení a ujištění. Pokud nerozumíme principům naslouchání a mluvení, nemůžeme se skutečně poznat. Zůstáváme jeden druhému uzavřeni.

Někteří selhávají v komunikaci proto, že je snadnější se jí vyhnout, potlačit myšlenky a pocity, než je naučit vhodně a srozumitelně vyjádřit. Tato příčina úzce souvisí se sebeúctou. Pokud se domnívám, že moje myšlenky a názory nemají cenu, proč bych se měl o ně s někým sdílet? V těchto případech je potřebné se zaměřit na vlastní sebehodnocení.

Je nutné přijmout skutečnost, že myšlení muže je více analytické, kdežto ženu více ovlivňují intuice a emoce. Ženy si občas postesknou, že jejich manželé s nimi nechtějí mluvit, a muži si zase stěžují na to, jak jejich ženy jsou emocionální.

Každý pár, který se naučí tři základní komunikační dovednosti - slovní vyjádření pocitů, názorné naslouchání a reaktivní zpětnou vazbu - může zachránit či obnovit slabý nebo poškozený vztah.

Rozhovory mezi partnery mohou probíhat na různých úrovních, podle hloubky vzájemného sdílení a otevření se jeden druhému:

- nezávazné povídání

- sdílení faktů

- sdílení myšlenek a názorů

- vyjádření citů a pocitů

- hluboké splynutí - setkání srdcí

Kvalitu vztahu můžeme proto také posuzovat podle používané metody komunikace.

Šest námětů pro první chvíle společných setkání

1. Mysli pozitivně. Sděl druhému to hezké, ne jen své negativní pocity.

2. Úsměv. Úsměv umí říct "Mám tě rád" lépe než drahý dárek.

3. Dbej na svůj zevnějšek. Dáš tím partnerovi najevo, že si ho vážíš a chceš se mu líbit.

4. Uvítejte se objetím a polibkem.

5. Oslovení nějakým milým slovem.

6. Příprava prostředí - ten, který přijde domů první by měl dbát o to, jak je doma.

Empatie je schopnost "vstoupit" do nitra svého partnera a vidět problém jeho očima, prožívat pocity, které prožívá on, kráčet v jeho "mokasínách" Empatie je tedy laskavá péče o druhého a schopnost naslouchat je jedním z jejích projevů.

Nejdestruktivnější ve vztahu je mlčení. Zmlknout, stáhnout se do sebe, odmítnout o něčem hovořit nebo se skrýt za hradbu svých zranění vytváří větší překážku komunikace než cokoli, co chce vyjádřit. Říká se, že nevěra zničí tisíce, ale mlčení desetitisíce. Většina lidí by přijala pravdivé argumenty spíše než mlčení - alespoň dostanou zpětnou vazbu. Pokud chceš, aby tě partner odmítl a možná i opustil, mluv pouze tehdy, když sám chceš, věnuj malou pozornost tomu, co říká, a většinou buď uzavřen do sebe!

Jedním z největších problémů v manželství je naučit se mluvit s partnerem i o tom, co nám vadí.

Jednou týdně se alespoň hodinu věnujte společnému rozhovoru. Třicet minut by měla o sobě a o svých potřebách mluvit manželka, třicet minut manžel.

Dovol druhým mít svou pravdu. Jedna z nejdůležitějších otázek, které si můžeme položit, zní: "Chci mít vždy svou pravdu - nebo chci být šťastný? Tato dvě přání se totiž většinou vylučují.

Naučme se láskyplné partnerské komunikaci bez ohledu na vnější okolnosti. Tím budeme do našeho vztahu vnášet pohodu a pečovat o něj, místo abychom na něm jen lpěli a stále něco vyžadovali.

(Knížku uvedenou v úvodu doporučuju zakoupit, podtrhat a hlavně rady v ní uvedené uskutečňovat v praxi).