Mě naučilo mnohé:

Plížit se a našlapovat jako vycvičený ninja bojovník, aby se dítě mnou pracně uspané nevzbudilo
Milovat - opravdově
Děti mě naučily jak být dítětem v otcovském vztahu k Bohu
Naučily mě důvěře
Naučily mě žít opravdově přítomnost 
Naučily a učí mě svaté trpělivosti
Naučily mě modlit se (to byl spíš Duch svatý;)
Naučily mě, co to znamená říkat – promiň 
Naučily mě pravé veselé bezelstné radosti
Naučily mě opravdovosti – před nimi si na nic nemusím hrát, můžu být taková – jaká jsem. Přijímají mě takovou, jaká jsem
Naučily mě oběti 
Naučily mě být tu pro ně
Naučily mě žasnout nad (ne)Obyčejnými věcmi – jako je třeba klíčící semínko Javoru
Naučily mě přemýšlet a ptát se
Naučily mě přijmout samu sebe, své tělo, které dává život
Naučily mě se dělit
Naučily mě práci
Naučily mě své bezstarostnosti 

Co naučily vaše děti vás?