Dlouho jsem hledala, jak dětem předávat víru, a přiznám se, že mi to moc nešlo. Asi před rokem jsem se od kamarádky dozvěděla o Katechezích Dobrého Pastýře (KPD) pro děti 3-6 let. Napoprvé mě to příliš nezaujalo, protože jsem moc nevěděla, oč jde, a ani půjčená kniha mě neoslovila. Po čase jsme se opět potkaly a kamarádka, která absolvovala v Olomouci o KPD přednášku, mi nadšeně vyprávěla víc. Svým zápalem mě nadchla také.


Protože v našem kraji KPD zatím moc rozšířeny nejsou, chtěly jsme to s kamarádkou "rozjet" spolu. Bydlíme ale daleko od sebe, a tak jsme se shodly, že začneme každá sama - já s knihou a jejími radami, ona ve společenství žen-matek.

Objednala jsem si vlastní výtisk příručky Já jsem dobrý pastýř a napodruhé jej už přečetla téměř na jeden zátah. Začíná úvodem pro katechetu, pak přehledně prezentuje témata pro děti. Nejvíc oceňuji to, že je každé téma (např. liturgie, podobenství, období Vánoc a Velikonoc) pečlivě rozepsáno.

Cílem Katecheze Dobrého Pastýře je vědomá účast dětí na slavení liturgie a nalezení dětí vztahu s Pánem Ježíšem.

Zezačátku jsem se bála, že to nebudu umět dětem předat, ale brzy jsem se v tom našla. K setkávání by měla sloužit speciální místnost - átrium. U nás k tomuto účelu používáme upravený dětský pokoj. Prezentace tématu trvá zhruba pět až deset minut, a pak děti pracují s materiálem, či tvoří koláže, kreslí... aby si dané téma samy zpracovaly a zažily. Získávají čas vše si osahat a příště se mají k čemu vrátit.

Moc se mi líbí, že se při prezentaci čte přímo Písmo svaté, žádné převyprávěné čtení. Například u podobenství o Dobrém Pastýři má katecheta připraveny 2D figurky oveček a pastýře. Čte z Písma a u toho doprovází příběh figurkami. Následně se dětí zeptá: "Víte, kdo jsou ovečky?" Jsem nadšená a dojatá, když si na to ty děti přijdou samy - že ony jsou těmi ovečkami... A nemusí to být vůbec hned.

Raduji se z toho, jak na KDP naše děti reagují. Tvoří, lepí, vyrábí a opravdu vidím, jak se stávají více vnímavé k modlitbě a ke mši svaté. Přála bych si KPD znát dříve a začít se starším synem už v jeho třech letech - ale Bohu díky za toto!

Příprava a vyrábění pomůcek je pro mě výzva, ale moc mě baví. Už jsem se docela naučila šít, vyrábět domečky, malovat figurky... I když příprava zabere poměrně dost času, bývá to legrace (pobavilo mě, když jsem si při výrobě svatostánku pozlatila ruce a celé umyvadlo a nevěděla jsem, jak to dát dolů), velká příležitost k zamyšlení (třeba vytváření kontinentů na globusu mě vedlo k meditaci nad tématem, nad světem, Světlem, ...) a dokonce k evangelizaci. Díky globusu (který uvidíte níže) jsme se totiž s bratrem propovídali až k tématu víry a já jsem měla příležitost svědčit o tom, jak jsem uvěřila.

Moc ráda bych do budoucna navštívila kurz a také chystala program pro více dětí. 

Pokud vás KPD taky zaujaly, určitě zkuste najít skupinku ve vašem okolí a přidejte se tam. Vím o Praze, Třešti, Adamově či Olomouci. Kdybyste věděli o dalších, tak prosím doplňte. Nebo - zkuste absolvovat kurz (více informací najdete na oficiálním oficiálního webu KPD). V Itálii už tento program funguje více než třicet let a v ČR je kromě prvního programu pro děti 3-6 let již zaveden i druhý (6 - 9 let) a připravuje se třetí program pro děti starší. Někdy je to náročné, ale určitě to má cenu!

Než vás pozvu k nahlédnutí do naší domácí katecheze, dovolím si sdílet pár slov o zakladatelce S. Cavalletti:

Nikdy jsem si nemyslela, že by se katecheze mohla stát mým životním dílem, dokud jsem neviděla dětské oči naplněné slzami. To se stalo poté, co jsem se setkala se třemi nebo čtyřmi dětmi, setkání, o kterých jsem si myslela, že je musím uskutečnit, a pak to zase navždy skončí. 7letý Pavel, poté, co jsme společně strávili dvě hodiny čtením první zprávy o stvoření v knize Genesis, nechtěl odejít. Byla jsem velmi ohromena a ptala jsem se sama sebe: „Co se stalo? Proč nechce Pavel odejít?“ Jeho matka mi předtím říkala, že se mu moc nechtělo přijít.

Nikdy jsem si nemyslela, že by se katecheze mohla stát mým životním dílem, dokud jsem neviděla dětské oči naplněné slzami. To se stalo poté, co jsem se setkala se třemi nebo čtyřmi dětmi, setkání, o kterých jsem si myslela, že je musím uskutečnit, a pak to zase navždy skončí. Pavel, poté, co jsme společně strávili dvě hodiny čtením první zprávy o stvoření v knize Genesis, nechtěl odejít. Byla jsem velmi ohromena a ptala jsem se sama sebe: „Co se stalo? Proč nechce Pavel odejít?“ Jeho matka mi předtím říkala, že se mu moc nechtělo přijít.

Více zde: https://www.katechezedobrehopastyre.cz/news/a100-vyroci-narozeni-sofie-cavalletti-1-cast/
Nikdy jsem si nemyslela, že by se katecheze mohla stát mým životním dílem, dokud jsem neviděla dětské oči naplněné slzami. To se stalo poté, co jsem se setkala se třemi nebo čtyřmi dětmi, setkání, o kterých jsem si myslela, že je musím uskutečnit, a pak to zase navždy skončí. Pavel, poté, co jsme společně strávili dvě hodiny čtením první zprávy o stvoření v knize Genesis, nechtěl odejít. Byla jsem velmi ohromena a ptala jsem se sama sebe: „Co se stalo? Proč nechce Pavel odejít?“ Jeho matka mi předtím říkala, že se mu moc nechtělo přijít.

Více zde: https://www.katechezedobrehopastyre.cz/news/a100-vyroci-narozeni-sofie-cavalletti-1-cast/

Tento úryvek pochází z článku 100. výročí narození Sofie Cavalletti - 1. část, který najdete na tomto odkaze (a ve kterém se o zakladatelce dočtete více). Pěkné povídání o KDP si můžete poslechnout na Proglasu zde. Existuje také skupinka na Facebooku, kde lidé z ČR a Slovenska sdílí svoje zkušenosti, fotografie a radí si.

Nikdy jsem si nemyslela, že by se katecheze mohla stát mým životním dílem, dokud jsem neviděla dětské oči naplněné slzami. To se stalo poté, co jsem se setkala se třemi nebo čtyřmi dětmi, setkání, o kterých jsem si myslela, že je musím uskutečnit, a pak to zase navždy skončí. Pavel, poté, co jsme společně strávili dvě hodiny čtením první zprávy o stvoření v knize Genesis, nechtěl odejít. Byla jsem velmi ohromena a ptala jsem se sama sebe: „Co se stalo? Proč nechce Pavel odejít?“ Jeho matka mi předtím říkala, že se mu moc nechtělo přijít.

Více zde: https://www.katechezedobrehopastyre.cz/news/a100-vyroci-narozeni-sofie-cavalletti-1-cast/

~

A jak to vypadá u nás?

Prezentace Izraele na globusu - před adventem, aby si děti uvědomily, že Ježíš se stal člověkem, žil, zemřel a byl vzkříšen v zemi Izrael. Na konkrétním místě, v konkrétní čas. Děti si osahají globus - zem je hrubá (písek), voda hladká. Kříž ze stuhy jako světlo neboť Pán Ježíš svými pažemi objímá celý svět.

Modlitební koutek - první hodinu jsme měli lekci ticha, děti byly fascinované zhášedlem, moc hezky na to reagovaly.

 Katecheze Světlo - v prvním týdnu adventu. Bůh slibuje příchod světla. Ježíš je světlo, které je silnější než temnota. Povídání ve tmě o proroku, o tmě a o světlu.

Zvěstování

Svatostánek

Liturgické barvy - ornáty. Vysvětlení barev v liturgickém roce.