Kto je rebel? Čo ho najvýstižnejšie charakterizuje? Odvaha odporovať väčšine. Odvaha byť iný. Odvaha neakceptovať zažité konvencie. Odvaha povedať veci nahlas, pomenovať ich. Je to človek kráčajúci proti trendu. Proti stádovitosti. Človek prinášajúci novú, prelomovú myšlienku, oheň revolty. Niekto, kto počíta s nepochopením, zavrhnutím a dokonca aj s prenasledovaním za svoj názor. Skutočný rebel je nezlomný. Často je pre svoje názory, presvedčenie a inakosť považovaný majoritnou spoločnosťou za blázna, za extrémistu. Odsudzovaný a vysmievaný, niekedy väznený.  


Najväčším rebelom tu na Zemi bol nepochybne istý Jeshua z Nazareta. Nebral ohľad na spoločenské postavenie konkrétneho človeka. Na jednu úroveň staval vymáhačov daní, kňazov, farizejov, prostitútky, zákonníkov, i rímskych vojakov. Neboli pre Neho najvyššou normou rodinné zväzky, konvencie, ani názory ľudí. Reagoval často nečakane: neoženil sa, hoci by sa to od rabiho očakávalo; stretával sa s neželanými osobami, so spoločenskými outsiderami; spôsobil škandál v chráme a poprevracal stoly; často prekvapoval nečakanými reakciami; provokoval svojím správaním; nestaval na uznaní ľudí; nediskutoval s ľuďmi sebeckými a pyšnými; neviedol zbytočné reči; nehral divadlo. Bol vždy priamy. Ak to bolo potrebné, neváhal šokovať – uzdravovať sobotu, dovoliť učeníkom zbierať klásky. Neupúšťal z požiadaviek Zákona, plnil ho, avšak nad všetky prikázania postavil lásku – k Bohu a k blížnemu ako k sebe samému.

Bol rebelom nielen voči majoritným vrstvám spoločnosti, ale aj voči buričom, anarchistom a tým, ktorí vo vzbure hľadali len vlastnú slávu, prospech či rinčanie zbraní. Bol rebelom aj voči rebelom. Majoritnú spoločnosť usvedčoval nekonvenčnosťou, falošných buričov zasa poslušnosťou.

Nehľadal vlastnú slávu. Búral predstavy ľudí. Svoje posolstvo potvrdil činmi. Pre poslušnosť Otcovi a lásku dokázal priniesť najvyššiu obeť. Vlastný život.

V čom spočívala jeho vzbura? V ničom inom, len v dokonalej poslušnosti. V poslušnosti Otcovi. Práve takto urobil najväčšiu revolúciu v dejinách. Vykonal najvýnimočnejší čin.

Hovorím o sebe, že ho nasledujem. Mám dosť odvahy byť rebelom voči dnešnému svetu? Byť skutočným rebelom voči tým, ktorí sa na rebelov iba hrajú? Mám odvahu k poslušnosti? Nebojím sa, že poslušnosť zo mňa urobí slepú ovcu? Že poslušnosť zmaže osobnú originalitu?

Človek sám je schopný iba multiplikovať klony. Rebel sám je schopný vytvárať len kópiu iných rebelov. Iba ako rebel poslušný Otcovi som nezameniteľný originál a ten, kto skutočne posúva dejiny.

---

PS: Prečítajte si knihu od Váchu. Je fakt dobrá!