S kočárkem vlakem po Moravě I. - Boskovice

Jako středoškolská učitelka jsem byla zvyklá na pravidelné dávky výletů a kultury v pracovní době. Tu nějaké divadelní představení, návštěva výstavy nebo prohlídka hradu. Když jsem objevila něco nového, co mě lákalo, prostě jsem to zakomponovala do…

Podoba dávání

Kolik podob má dávání? Je jedno cennější než druhé?1) Desátky, peněžní dary. Pokud je tento způsob dávání někomu blízký, proč ne? Zvlášť pokud ví, má jistotu, že peníze se dostanou opravdu potřebným a propagovaný účel? Sice jsem se setkala s názorem…

Víkend otevřených zahrad

Zámecký, venkovský, vědecký i snový - takový může být váš výlet v rámci Víkendu otevřených zahrad v sobotu a neděli 8. a 9. června 2019. V rámci této akce lze navštívit mnohé běžně otevřené zahrady, např. zámecké. Uvítají vás také v neveřejných…

Babiččin brblací monolog

"To je strašný... jak jsou ti kluci nepořádní... kolik tady máme už zase pavučin..." lamentovala věčně naše babička na účet mých bratrů a dalších členů domácnosti. Ale nenechte se zmýlit, ve skutečnosti to byl jeden z nejpozitivnějších seniorů,…

Touha po komunikaci

Touha... Mojí největší touhou od svatby bylo mít dítě. Že máme dvě, to je bonus jako blázen. Má touha po mateřství je tímto asi naplněna, mám dvě krásné, zdravé děti. Honzík je klasický raubíř se sklony ke svatosti a Anička je naše malá princezna,…

Úvaha s lisem na česnek

Co si tak pamatuju, nikdy jsem nepochybovala nad tím, že domov je spoluutvářen vztahy a místem. Ale že jsou k tomu třeba věci, mě vlastně překvapilo. Tedy, jak je to s mým – poněkud materiálním – chápáním domova?Zmínila jsem, že pro mě bylo…

O radosti

Před nějakou dobou jsem měla možnost zúčastnit se duchovní obnovy pod taktovkou Fanynky Böhmové v malé vesničce za Krnovem, v Třemešné. Bylo nás tam asi patnáct maminek od nás z farnosti, dvě tři i s malými dětmi. Zrovna tu neděli byla slavnost…

O čem jsou pohádky?

Nedávno se na internetu objevil článek,že některé pohádky jsou moc sexistické, a proto je komise pro rovnost pohlaví stahuje ze školních knihoven. Kritického pohledu na pohádkové příběhy se v posledních letech objevilo více. Například Nastěnka z…

Tvář Ježíše

Hledám ho ve tváři muže, který přijde unavený z práce domů. Hledám ho v dětech kamarádky, když je bereme s sebou na hřiště. ... ve tváři stařenky, kterou jsme dlouho neviděli. ... v knězi při zpovědi. ... v setkání s přáteli na hostině. ... v dětské…

Střípky z dávného studia v L'Aquile

Snad vždycky mě lákalo vyzkoušet si žít trvaleji jinde než v České Republice. I proto jsem na vysoké škole chtěla vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus. Naše škola má užší spolupráci s italskou univerzitou v L'Aquile, takže program Double…