Archiv 2018

Jak se manželé poznali?

V rámci společenství ŽMM jsme se ke konci minulého roku obohatily různými příběhy o tom, kde se (teď již) manželé potkali, jak setkání probíhalo apod. Vnímaly jsme, že cesty seznámení byly mnohdy velice jedinečné a neuvěřitelné, a rozhodly jsme se…

V nemoci i ve zdraví

Možná jste to taky zaznamenali. Buď vy sami nebo někdo z vašich blízkých leží s nějakou nemocí v posteli. Nemoc je věc veskrze nepříjemná, člověk nad sebou nemá tak úplně kontrolu: ne-moc. Hůř snáší hlad, únavu, ... a mnohem snadněji než ve zdraví…

Moje ma(i)lé farnosti

Narodila jsem se do malé farnosti na kraji Východních Čech. „Husitské Čechy“, jak trochu hořce říká můj dědeček. Pamatuji se, že mše svatá bývala jednou za čtrnáct dní v 11 hodin dopoledne. Sváteční stůl jsme chystali před odchodem do kostela. Do…

Dar od Hospodina

Celý život od Něj dostáváme dary. Některé nás zaplní vděčností, s některými si tak trochu nevíme rady, některé bereme jako samozřejmost, některé nevidíme, některé jsou zároveń i úkolem a některé objevíme po letech... Jako dar jsem dostala dětství ve…

Lída

Společenství ŽMM je velmi živé společenství, a díky němu se můžeme vzájemně poznávat. Virtuálně i reálně. A o jednom reálném setkání vám chci říct.

Moje milé farnosti

Nový měsíc přinesl nové téma: Představte svoji farnost. No jo, jenže kterou? Tu, ve které teď máme trvalé bydliště? Tu, ve které jsem vyrůstala? Nebo tu, kde jsme trávili první léta společného života a v níž byla pokřtěna naše dcera? Tak kterou?…

Za modlitby matek

Prosincovou výzvu s vděčností za uplynulý rok jsem nějak vytěsnila, ani nevím proč. Když jsem pak chtěla napsat článek o tom, jak jsem zavítala do společenství modliteb matek, uvědomila jsem si, že je to věc, za kterou jsem opravdu vděčná. Uplynulý…

Za rodinu a přátele...

… děkujeme Ti, Pane.

O smrti v literatuře a filmu

Ráda bych navázala na článek "Když dítě odchází", kde jste se mohli něco málo dozvědět o organizacích, které se u nás věnují rodičům, kteří někdy přišli o dítě, ale taky všem rodinným příslušníkům, zdravotníkům a jiným zúčastněným. V tomto článku…

Moja rodná

Dnes ma prekvapil telefonát od dávnej priateľky. Hoci už 16 rokov cestujem hore-dolu a takmer 12 rokov žijem úplne mimo svojej rodnej dediny, oslovili ma, aby som napísala článok do knižky k výročiu obce. Keďže moja rodina nemá na západnom Slovensku…